Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

Information

9 . 9 . 9

9 . 9 . 9 - Meditate and Celebrate

Members: 26
Latest Activity: Jul 2, 2016


ÇAĞLARIN DEĞİŞİMİ

Bunu daha önce yaptık. Burada Dünya üzerinde, zamanın döngülerinde radikal değişimler deneyimledik. Birçok Yerli gelenekler şimdi içinde yaşadığımız zamanı büyük değişimler periyodu olarak tanımladı. Atalarımız bu zamanın insanlığın uyanış zamanı olduğunu önceden haber verdi. Barışın altın periyodunun birlikte – yaratıcıları olmamızı sağlayacak olan bilinçlilikteki değişimden bahsettiler. Neden şimdi? Neden biz? Neden kendimizle yüzleşmek zorunda olan biziz?Geçmişte birçok farklı Dünyalar var oldu. Her biri, ne olduğunun ve ne olmadığının farklı bir anlayışına sahipti. Onlar realiteyi kendi periyotlarının gözleri ile gördüler ve özgür iradelerini o çağın bağlamında yaşadılar. Onlar buradaydı ve şimdi yoklar. Bazıları onların hala burada olduğunu söylüyor. Bildiğimiz şey, dünyanın hayal edilemez gezegensel büyük dönüm noktaları ile bir devrin sonuna yaklaştığıdır. Yerli büyükler tarafından anlatılan hikayeler bu büyük ölçekli dönüşümlerin bazılarını yansıtıyor. Bu öyküler nesilden nesile aktarıldılar ve geleceği düşünmek için saygıyla anılıyor. Bazıları bu hikayelere fantezi veya çılgın insanların saçmalıkları olarak bakıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?Dünyamızda gittikçe artan sayıda insan, zihin gözlerimizi açacağımız ve şimdiki yaşam durumlarımızı gerçekten olduğu haliyle göreceğimiz bir zamanda yaşamakta olduğumuzun farkında. Bu, apaçık görünür olanları analiz etme ve inceleme ve modası geçmiş şeyleri incelemek için yeni heyetler oluşturma zamanı değildir. Bu, yeni alternatifleri vizüalize etme ve hayallerimizin geleceğini birlikte – yaratma zamanıdır. Uykumuzdan uyanma, kim olduğumuzu ve neden burada olduğumuzu hatırlama zamanıdır. Bu, atalarımızın kehanet ettiği insanlığın büyük değişimidir.Maya Takvimine göre 2012 yılında 5,200 yıllık bir döngü sona eriyor. Bu olay Güneşin 4 ncü periyodunun ölümü ve yeni 5 nci Güneşin doğumudur. Önceki Realite Değişimlerine katılmış olan uygarlıklar, Yaratıcı’nın, durumu bugün bulunduğu yere tekamül ettirmesine yardımcı oldu. Bir noktada kollektif, zamanın çarkında uykuya daldı. Ama, bu anda ufukta büyük bir şeyin göründüğüne dair çok sayıda artan insan tarafından artan bir sezinleme vardır. Bunu düşünün, çünkü bu dev bir olaydır! Bizi parazitsel bir sistemden özgürleştirecek ve unutulan teknolojileri ve zamanla baskı altına alınan güçleri tekrar kazanmamıza neden olacak olan bir olaya odaklanıyoruz. Bu, çeşitli dünya dinlerinden olan atalarımızın birçoğu tarafından kehanet edilen bir olaydır. Bizi gerçekten özgürleştiren, realitemizdeki gerekli olan sıçramadır ve kehanet edildiği gibi tam programa uyuyor. Bunu kendi yaşamınızda hissediyor musunuz? İçsel olarak demlenen herhangi bir şeye sahip misiniz? Bu hem içsel, hem de dışsal olarak deneyimlemekte olduğumuz bir şeydir.Tekamülde, tüm imajın kendisinin görülmesine hazırlandığı bir noktadayız. Birçok farklı ve şaşırtıcı durumların zirvesinde olduğumuz gerçeği nedeniyle, bu “göreceli bir kavrayıştır”. İnsanlar, önceki yıllarda fiziksel olarak imkansız olan mucizeleri her gün gerçekleştiriyorlar. Realitelerimizi test ediyoruz ve büyük bir karar vermeye yakınlaştığımızı biliyoruz; geleceğimiz için neyi arzuluyoruz? Değişen bir Çağın ortasında olduğumuz çok açık.Dünya küçülürken ayak izlerimizin etkileri kaçınılmazdır. Verdiğimiz hasarları her gün görüyoruz ve yıkımın dışsal bir kuvvetten geldiğini kabul ediyoruz. Ancak, kendimizden bağımsız olan başka dışsal bir kuvvet yok. Biz oyuz, o da biz. Kişisel realitelerimizde küçük değişimler gerçekleşiyor ve bunlar bize güzelliğin yeni perspektiflerini armağan ediyor. Bu deneyimleri, Yaratıcı’nın yaratmış olduğu diğer tüm gözlere ve kulaklara yansıtıyoruz. Bizler kollektif bir beden olarak varoluyoruz ve bu kollektif beden, büyük ölçeklerde kozmik ayarlamalar deneyimliyor. Bu kozmik Değişimler bize yaşam meşguliyetlerinin yeni kurallarını armağan ediyor. İçinden geçmekte olduğumuz Değişimin kapsadığı güzellik şu ki, teknolojimiz ve eyleme geçme istekliliğimiz mucizeler yaratacak. İletişimin dünyanın her yeri ile yapılabilmesi gerçeği, bize ışığı birleştirme ve tutuşturma fırsatını veriyor. Bunu şimdi yapıyoruz. Dünyayı iyileştiriyoruz!Bizler Çağların Değişimiyiz. Beklenmekte olan bizleriz. Güneşin 4 ncü periyodundan, 5 nci periyoduna bu geçiş ile, sonuca aktif olarak katılıyoruz. Nasıl değişeceğimiz, ne zaman değişeceğimiz ve nereye dönüşeceğimiz tamamen bize bağlıdır. Bu, Çağların Değişimidir!http://www.shiftingages.com/about.html

Meditate and Celebrate


The opening of another cosmic crystalline gateway soon approaches on your Earth - or it is more appropriate to say that this gateway is opening now as you move forward in your linear Earth's calender towards a date that signifies, through the energy of it's geometry, the highest peak of energy in your year of 2009. the date we speak of is the 9th september which carries the geometric frequency of the triple Nine, the 09,09,09 simply because that is the 'date' you all know, you all see, write, speak of & hold within your thoughts. From our perspective all dates are simultaneous in high energy and light - but for the one that experiences the linear journey of incarnation on Earth - the 09 09 09 - 9th September 2009 - this date holds that energy peak that is visible to and felt by the sensitive Starseeds and conduits of Light on Earth. This date holds the energy of the Nine - the energy of all that is 'us' for the Nine is the number of source energy and signifies the mathematical frequency - or energy signature as it were of the very multiverse - of hyperspace - the central core of the Zero Point and the frequency of this is available to all who seek it during the opening of this triple Nine gateway which is at it's highest on the 09 09 09. how does one access this energy? Meditation is a great key for you and we highly recommend this as you take your brain waves down to a frequency that allows the receiving of these energies in their fullest. There will be meditations taking place by many groups of Light for we see that many of you are fully aware of the significance of this date, even those who have not yet raised their awareness to the Ascension process and the Quantum shifts now occuring on your planet are still aware at some level that this date is significant. Those who feel they are in power on your planet, those who operate from service to self energies are very aware of the significance of this date. Yet it is you the human people that the energy of this date is most accessable to. You only have to ask - just ask - even if you have no awareness to whom you are asking! - you who have a pure heart will be heard, you will be protected in your asking, your asking will be acted upon. All one needs to do is ask to receive the energies of the 09 09 09 - to walk through the triple Nine gateway on the 9th September 2009. It matters not where you live in the world or what exact timeframe your daylight hours move into the 09 09 09 - many do not understand how a date within a calender, a counting system that has flaws and from certain levels is not correct when one views the very beginning of Earth's history, can possibly hold significance. To those we say the geometric energy that is placed on a date that holds the frequency of the 09 09 09 simply by it's name - as you have a name - gives it this significance - yet it goes beyond that for your calender indeed has consciousness and it's own blueprint which, as geometry is designed to do, as with crop circles and Art and certain mathematical understanding is designed to do - is an inner trigger for the human DNA and the triple Nine is a major awakening for all human beings - for all beings that you would know as Extra Terrestrial - hold the language of the DNA within - the language of the DNA that is within geometry - from this perspective the day of the triple Nine says much indeed and when one opens willingly to that frequency, which is a choice, it is a choice because you have free will, when one opens to that frequency one allows the geometry of the 09 09 09 to speak directly to the DNA and this knowledge, understanding and light shall then be processed by the human brain and you that has recieved this energy, you that has then walked through the triple Nine gateway shall know. You shall know and you shall have knowing. It has long been known the significance of the geometric language, the signigicance of the triple numbers, the Master Nimbers and the 09 09 09. There are those that have kept this knowledge secret, there are those that have deliberetly placed the consciousness of fear upon the triple master number 09 09 09...the opening of this gateway on the 09th September 2009 signifies the end of this hold of fear on the 09 09 09 for many shall ask to receive this energy, many with awakened and activated DNA are receiving this energy now and this gateway shall remain open as long as the awareness of the 09 09 09 remains, the combined consciouness of the aware ones shall therefore bathe the 09 09 09 with love, for it is love and any attemps to create fear around the geometric master numbers shall cease. The 09 09 09 date, the triple Nine crystalline gateway is therefore created by you, it is you that hold the keys to open this gateway, it is you, oh so many of you that shall not walk but skip with a lightness of step through this gateway as you have walked through so many gateways before, you shall hold the hands of those less sure than yourselves but as you create this gateway, as you unlock this gateway with your inner golden keys, you realise the oneness that stands within creation & creating & know that the 09 09 09 gateway was created FOR you and BY you yet stands timeless as it is a trigger for your DNA and the DNA in it's truest form has no beginning and no end. The frequency of the Nine is universal, it is unconditional love, healing, strength and higher consciousness. It can indeed be used for opposite frequencies as all geometric master numbers have the opposing polarity. It is with gladness we see that the energy of the Light, the higher frequency of the Nine is the energy that abounds as this gateway opens. The strength of the darker, service to self, pyramid structures of consciousness cannot and will not be any match for the Light on this day. The 09 09 09 is the true finish line for the consciousness structures of service-to-others Light that now holds so much more space within your planetary grid. This is available for all who wish it, for the opening of the triple Nine crystalline gateway marks that point of no return for the opposing frequencies....and they too shall be embraced by the love, compassion and forgiveness of those who hold the Light. The frequencies of the Nine have always been passed to those who hear these words yet on this day, the 09 09 09, the opening of the Triple Nine crystalline gateway, the energies of the Nine are passed to all those who hear these words, who feel these words, in multiplied abundance. Now is the time for the energy of the Nine. WE ARE THE WHITE WINGED COLLECTIVE CONSCIOUSNESS OF NINEDiscussion Forum

999’u Bütünlestirmek, 6 nci Geceye Hazirlanmak

Started by David Dogan Beyo Oct 3, 2009.

Post-999 Reflections by Simeon Chiron Nartoomid

Started by David Dogan Beyo Sep 21, 2009.

THE MAYAN CALENDAR END by Soluntra King

Started by David Dogan Beyo Sep 9, 2009.

Message from Ashtar Sheran

Started by David Dogan Beyo Sep 9, 2009.

The Bracelet ~ meditation AA Michael

Started by David Dogan Beyo Sep 9, 2009.

Mayan Calender - New Tzolkin round at September 8-9

Started by David Dogan Beyo Sep 9, 2009.

Kuthumi - An Opportunity - Now

Started by David Dogan Beyo Sep 9, 2009.

THE OPENING OF THE 09 09 09 Triple Nine crystalline Gateway

Started by David Dogan Beyo Sep 9, 2009.

Celia Fenn - Earth Log 6th Sep: Towards the 09-09-09

Started by David Dogan Beyo Sep 9, 2009.

9-9-09...The Final Completion

Started by David Dogan Beyo Sep 9, 2009.

ÇAĞLARIN DEĞİŞİMİ

Started by David Dogan Beyo Sep 9, 2009.

Comment Wall

Comment

You need to be a member of 9 . 9 . 9 to add comments!

Comment by Yvonne Almore on December 13, 2010 at 4:36am
This is during the time that my move to my new home began to ravel! I keep telling myself that I'm still here for a reason!
Comment by vildan erdoğan on February 10, 2010 at 10:39pm
Bir şeyin gelmekte olduğunu biliyorum ama bu bütünü kapsayacakmı emin değilim. Değişim dediğiniz bireylerin kendi içinde oluşturduğu ama bunun için çaba harcamayanlar, kendi aklını başkalarının kullanmasına izin verenler nasıl olucakta değişimin oluşumuna katkı koyabilecekler.
Comment by David Dogan Beyo on September 9, 2009 at 4:30pm
Comment by David Dogan Beyo on September 9, 2009 at 4:30pm
 

Members (26)

 
 
 

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service