Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

Hathorlar - Gezegensel Yükseliş Holonu - Hathors - The Holon of Planetary Ascension... (English version added)...

GEZEGENSEL YÜKSELİŞ HOLONU
Hathor Gezegen Mesajı
Tom Kenyon kanalıyla,
10.03.2009
Bu iletişimde sizinle 5 Nisan Pazar günü Pasifik Zamanıyla 15’te Seattle, WA’da Büyük Üçlü’de yapılacak olan meditasyonu paylaşmak istiyoruz. [Türkiye saatiyle 5 Nisan Pazar gecesi 00:00; pazarı pazartesiye bağlayan gece]Daha önceki iletişimde söylemiş olduğumuz gibi, bu toplantı için bize fiziksel olarak katılamayacak olanlar uzaktan Gezegensel Meditasyona katılmaya davet ediliyor. Bu, Gezegensel Yükseliş Holonu adını verdiğimiz şeyin çalışması vasıtasıyla bir gezegensel hizmet şeklidir. Bu meditasyonda bize katılmak için, Yükseliş Holonu’nda usta olmanız gerekiyor, çünkü yükseliş holonu, Gezegensel Meditasyonun dayandığı temeldir.Yükseliş Holonunu kendiniz için nasıl yaratacağınızın ayrıntılı talimatları için lütfen bir önceki iletişimimizi okuyun;http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/hathorlarin-mesa...
www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&a...Şimdi dikkatimizi yerkürenin Göksel Ruhuna, yerkürenin kendisinin BA’sına çevirmek istiyoruz. Çünkü o, kendi organizasyonunda eşsiz şekilde farklıdır. Sizin BA’nıza benzemeyen şekilde, yerkürenin Göksel ruhu küreseldir. Dünyayı bir küre içinde tamamen kuşatır ve yerkürenizin yaklaşık yüz kilometre üzerinde yerleşiktir. Bu, bazı insanların Mesih veya Buddha ızgarası olarak isimlendirdiği şeydir. Dünyayı tamamen sarıp sarmalayarak kucaklar.Gezegensel Yükseliş Holonu sırasında, kendinizi daha büyük BA’ya hizalarsınız.Bunu, kendi Holon’unuzun eksenini yerkürenin çekirdeğine ve yukarıya gezegenin BA’sına uzatarak yaparsınız. Böylece, yerkürenin Göksel Ruhu size yanıt verdiği zaman, onun enerjisi sizin kendi kişisel BA’nız vasıtasıyla bu eksenden aşağıya KA’nıza (eterik ikiziniz), fiziksel bedeninize ve yerküreye akar.Çok gerçek anlamda, sizler bu meditasyon sırasında Dünya’nın Göksel Ruhu için topraklayıcı çubuklarsınız.Maddesel varlıklar olarak, bedenleriniz yerküreden gelen atomik ve atomaltı parçacıklardan oluşan durağan (kararlı) dalgadır. Ve bu perspektiften, fizikselliğiniz dünyadan doğurulur, ki dünyanın kendisi yıldızların kalıntılarından doğmuştur. Böylece, bedenlenmiş varlıklar olarak Dünya’nın yükselişine izin verme ve buna yardımcı olma spiritüel otoritesine, spiritüel hakkına ve spiritüel sorumluluğuna sahipsiniz.Gezegensel Meditasyon

Gezegensel Meditasyonun üç aşaması vardır.Birinci aşamada, kendi Yükseliş Holonunuz ile meşgul olursunuz. Bu sizin KA bedeninizi kendi göksel ruhunuzdan üretilen eterik ışık ve ruhsal güç ile yükler. Bu kendi KA bedeninizi, Gezegensel BA’dan inecek olan eterik ışık ve enerjinin büyük akışları için titreşimsel bir alıcı olması için açar.5 Nisan Pazar günü yapılacak meditasyonda, kendi bireysel Yükseliş Holonlarımızı aktive ederek bu kişisel aşamada 10 dakika geçireceğiz.İkinci aşamada, farkındalığınızı yukarı eksene, kendi kişisel BA’nızdan Dünyayı çevreleyen BA’nın 100 kilometre uzaklıktaki küresine getirirsiniz. Önceki aşamada, Holon’u aktive etmek için kendi kişisel BA’nıza takdir/minnettarlık gönderdiniz. Gezegensel aşamada, dünyayı çevreleyen BA’ya takdir/minnettarlık gönderiyorsunuz.Gezegensel BA sizin takdir/minnettarlık itkinizi alırken, size karşılık verir ve eksenden aşağıya, kişisel BA’nıza, KA bedeninize, fiziksel bedeninize ve Yerküreye bir enerji akışı gönderir.Göndermekte olacağınız takdir/minnettarlığın doğasını anlamak önemlidir.

Bu, kişi yükseliş sürecine girerken, gerçekleşen ruhsal kavrayışa dayanır. Bunu, bedenlenmiş yaşamın kıymetli bir armağan olduğunun, maddede olma ve özellikle insan formunda olma deneyiminin saygı duyulacak ve sevgiyle anılacak bir şey olduğunun takdir edilmesi olarak tanımlardık.Bunun yaşamınızda yüzleştiğiniz veya sizi kötüleştiren, korkutan, öfkelendiren veya üzen ikilemler ile ilgisi yoktur. Bunlar kendi kişisel psikolojiniz ile ilgili olan, ne kadar iyi veya ne kadar keyifsiz olduğunuzla ilgili olan ayrı sorunlardır, siz bir insan deneyimine sahip olan ruhsal bir varlık olmaya ayarlanıyorsunuz.Yerkürenin Göksel Ruhuna gönderilmesi gereken takdir/minnettarlık, yerkürenin kendisinin elementleri için takdir/minnettarlıktır, dünyadaki yaşamın eşsiz deneyimi için takdir/minnettarlıktır ve su, hava, ateş, toprak ve uzay arketipik elementleri için takdir/minnettarlıktır.Biliminiz uzayı bir element olarak düşünmez. Ama burada sizin periyodik tablonuzun elementlerinden değil, kadim simya bilgisinden söz ediyoruz.

Kadim bilgiler uzayın sadece bir şeyin yokluğu olduğunu değil, ayrıca varoluşa gelebilecek her şeyin rahmi olduğunu kabul etti. Uzay her şeyin anasıdır. Bu uzaydan, atomaltı parçacıklar ve atomlar ve bunların tüm konfigürasyonları doğurulur.

Biliminiz şu anda atomaltı parçacıkları ve atomları mekanik bir tarzda görse de, biz bunları kendi iradesine sahip olan bilinçli varlıklar olarak görürüz. Bu olası geleceklerin büyüleyici dizilişine yol açar, çünkü bedenleriniz bu çoklu bilinçlerden oluşur.Gelecek iletişimlerde insan takdir/minnettarlık sanatının atomik yapıları ve olası gelecekleri nasıl etkileyebileceğini ele almaya niyet ediyoruz. Ama şimdi dikkatimizi Gezegensel Yükseliş Holonuna geri götürelim.

Dünya’nın BA’sına takdir/minnettarlık gönderdiğiniz zaman, bedenlenmiş varoluşun hazinesi için ve dünya dediğiniz hazine için takdir/minnettarlık gönderiyorsunuz. Dünyanın Göksel Ruhunun size yanıt vermesine neden olan takdir/minnettarlık duygusudur, aynen kişisel Yükseliş Holonu’nda olduğu gibi.

Dünya’nın BA’sı takdirinize/minnettarlığınıza karşılık verdiği zaman, kendi Yükseliş Holonu’nuzun ekseninden aşağıya bir enerji akışı olur ve tekamül seviyenize bağlı olarak, bir çok farklı türde deneyimler yaşarsınız. Bu deneyimlerin bazılarının doğası aşkındır, bazıları boyutlararası doğaya sahiptir, tüm görkeminde yerkürenin çok boyutluluğuna götürülüyorsunuz.

Bazıları için bu bir arınma eylemi olacaktır, çünkü sizi düşük titreşimde tutan artıklar (cüruf) bir çan gibi vurulacak ve ortaya çıkan titreşim sizi uykunuzdan uyandıracak.

Bununla anlatmak istediğimiz şey, insan bilincinin uyku halinde olduğu, kollektif realitenin birlikte – yaratıcıları olarak yeteneklerinin farkında olmadığıdır. Uykudayken insan bilinci başkalarının kendi realitesini manipüle etmelerine ve kendi kaderini belirlemelerine izin verdi. Dünyanın yükselişi ile bu günler sayılıdır ve yerkürenin büyük Göksel Ruhu size karşılık verirken, daha enerji dolu bir titreşime gireceksiniz, KA’nın hızlanmasına gireceksiniz (eterik ikiz bedeniniz).

Ortaya çıkacak olan birçok deneyim türleri vardır, ama bunlar sizi asıl amacınızdan saptırmasın. Bunlar doğal olarak ortaya çıkacaktır. Meditasyonun bu aşamasında önemli olan şey Dünya’nın Göksel ruhu için topraklayıcı çubuk olmaktır.MekaniklerBu, meditasyonun ikinci aşaması için sıralamadır: Gezegensel Yükseliş Holonu

Kişisel Yükseliş Holonunuzu aktive ettikten sonra, Holonunuzun eksenini dünyanın merkezine ve yukarıya dünyanın yüzeyinin 100 km uzağındaki bir noktaya uzatıyorsunuz. Bu nokta, yerkürenin BA’sı olan küre boyunca sonsuz sayıdaki olası noktalardan biridir.Sonra yerkürenin Göksel Ruhuna takdir/minnettarlık gönderiyorsunuz ve yanıtı hissetmek için bekliyorsunuz, yanıtın enerjisel - ekseninizden aşağıya bedeninize, KA’nıza ve yerküreye inmesine izin veriyorsunuz.Yerkürenin BA’sının yanıtının sizden fiziksel dünyaya aktığını hissettikten sonra, takdir/minnettarlık haline geri dönüyorsunuz ve bunu tekrar yerkürenin BA’sına gönderiyorsunuz, yanıtı bekliyor ve izin veriyorsunuz, sizin vasıtanızla dünyaya akmasına izin veriyorsunuz. Bunu meditasyon zamanında dilediğiniz kadar çok tekrarlayın.Meditasyonun bu aşaması yirmi dakika sürecektir.Meditasyonun bu bölümü çok dinamik olabilir. Eğer herhangi bir anda enerjiler sizin için çok kuvvetli olursa, dikkatinizi kişisel BA noktanıza getirin ve daha fazla enerji akışı almaya hazır olana kadar kişisel Yükseliş Holonunuzda dinlenin. Bazılarınızın yirmi dakikalık süre boyunca bunu birkaç kez yapmaya ihtiyacı olabilir.Meditasyonun bu ikinci aşamasından sonra, deneyimin bütünleşmesine izin vererek beş dakikalığına kişisel Yükseliş Holonuna geri döneceğiz.Bu noktada, 35 dakikadır meditasyon yapıyor olacağız. Sonra en az beş dakika sessizlik içinde dinlenmenizi öneriyoruz. Eğer zamanınız varsa, uzanıp bir süre uyumanız çok iyi olur. Dinlenmeden dış dünyanın aktivitelerine girmeniz tavsiye edilmez.Meditasyon başladığında ve bitene kadar, biz kendimiz bir Yükseliş Holonu oluşturacağız. Aynen kişisel Yükseliş Holonu gibi disk şeklinde bir Holon yaratacağız. Holonumuzun merkezi Samanyolu Galaksinizin merkezi olacak, bazılarınız buna Büyük Merkezi Güneş adı veriyor ve disk tüm galaksiyi içine alacak şekilde dışa doğru genişleyecek. Bazılarınız için bu gereksiz bir bilgidir, ama başkaları için bu bilgi faydalı olacaktır.

Tüm potansiyellerin anası olan uzayın gizemi vasıtasıyla, size bu daveti gönderiyoruz. Sizi, Büyük Üçlü için Seattle’da toplanacak olanlara enerjisel olarak katılmanız için davet ediyoruz. Ve bu kollektif birlikte – yaratım büyük deneyine hoş geldiniz diyoruz.Zaman geldi. Çanlar çalıyor. Daha büyük kaderinize uyanmanın zamanıdır.

HATHORLAR

___________________________________

Tom'un Gözlemleri

Birbirinizin isimlerini bilmeseniz bile, yollarımız hiç kesişmese bile, engin ve büyüyen küresel bir topluluğun parçasıyız. Bazıları sizin gibi insanları Işıkişçileri olarak adlandırır. Hathorlar size Yaşamı – devam ettirenler der, çünkü yaşamınızda, işinizde ve toplumunuzda ifade ettiğiniz değerlerin etrafınızdaki yaşamın kalitesine direkt etkisi vardır. Ve yaradılışın dansında, düşünceler yaşamlarımızda tezahür ederken, yaşamınız ve hayatı nasıl yaşadığınız yaşamın kendisini sürdürmesine veya en azından insan dediğimiz şeyin yüksek niteliklerini sürdürmesine yardımcı olur.


Bu tip enerji çalışmasında, uzaklığın sorun olmadığını bilin. Gezegensel hizmetin bu şeklini üstlenenlerimiz zaman, mekan, bölge ve mesafelerin sınırlamalarını aşan şekillerde birbirimize bağlanacağız.Böylece, Seattle’da toplananlarımız meditasyona girdiğimizde, hemen her kıtada ve bir çok farklı ülkede yayılmış olan iyi niyetli bir topluluk ile birlikte meditasyon yapıyor olacağız.Bu gezegensel meditasyonu üstlenenlerimiz tek bir ortak noktayı paylaşıyoruz. Yaşam tarzlarımız ve yaşamdaki pozisyonlarımız farklı olabilmesine rağmen ve felsefelerimiz ve dinlerimiz uyuşmasa da, hepimiz tek bir bariz noktada birleşiyoruz: dünyadaki yaşam değerlidir.

Hathorların sözünü ettiği kollektif birlikte – yaratma büyük deneyi, gezegensel BA’nın yükseliş enerjilerini demirlemek için çalışan iyi niyetli insanlarla, türler olarak yaratım güçlerimize uyanabilmemiz ve kaderimizi değiştirebilmemizin umududur.Benim fikrim, şu anda tam ortasında bulunduğumuz büyük dönüşümün bu periyodunda dünyanın iyi olacağıdır. Onun sakinlerinin bazıları, özellikle içinde yaşadığımız ekosistemin üzerinde olduğumuzu düşünen biz insanlar bu dönüşümü belki yapamayabilir. Ama dünya iyi olacak.

Eğer bu zamanlardan bahseden mitler, kehanetler ve efsaneler doğru ise, o zaman dünya varoluşun yeni bir titreşimine yükselecek ve üzerindeki her şey altın çağa girecek. Bunun doğru olup olmadığını sadece zaman gösterecek.Olağanüstü zamanlarda olduğumuzu düşünüyorum. İnsan kişisel büyüme ve yükseliş için olağanüstü fırsatlara tanık olabildiği kadar, hemen her gün olağanüstü hezimetlere, budalalıklara, vurdumduymazlıklara ve tehlikelere de tanık olabilir. Hathor mesajlarını yeni okuyanlarınız için, onların yükseliş görüşünde, gidecek bir yer yoktur. Yükseliş dünyayı terk etmekle ilgili değildir. Birçoğumuz için, yükseliş hala bedenlenmiş halde iken bilinçte yukarıya doğru çıkmaktır.

Ve böylece, bedenli olduğumuz için bu meditasyonu üstleniyoruz.

Zamanlama

Seattle’da toplananlar için meditasyon 5 Nisan Pazar günü, 15 pm’de. (Türkiye saatiyle 5 Nisan 00:00, pazarı pazartesiye bağlayan gece]. Eğer herhangi bir nedenle kendi bölgesel saatinizi tam olarak belirleyemiyorsanız, sadece bir zaman seçip kendi kendinize meditasyon yapmanızı öneririm. Gezegensel Holonun titreşim alanı, Seattle’daki meditasyon tamamlandıktan sonra bir süre devam edecek.http://www.timeanddate.com/worldclock/

Meditasyon Hathorların belirttiği gibi 35 dakika sürecek. Bundan sonra, 5 dakikalık sessizliğin ardından, yirmi dakika ses meditasyonu yapacağız.Eğer bize uzaktan katılıyorsanız, bu dinlenmek ve deneyimi bütünleştirmek için ideal bir zaman olacaktır.Ücretsiz Canlı Yayınİlk kez, bu meditasyon Seattle’da gerçekleşirken canlı internet yayını yapmaya girişeceğiz ve bunu ücretsiz sunacağız.Eğer tüm unsurları bir araya getirmeyi başarırsak, 5 Nisan’da Websitemizin ana sayfasına gittiğiniz zaman, LIVE – BROADCAST yazan bir buton göreceksiniz.


http://tomkenyon.com/

Bunu tıklayın, canlı yayına bağlanacaksınız.Lütfen not edin: Bunun etkili çalışması için hızlı bir İnternet bağlantısına sahip olmalısınız. Ayrıca bu arşivlenecek.Kişisel Yükseliş Holonu ile İlgili Önemli Bir NotYükseliş Holonu ile ilgili teknik bir noktayı açığa kavuşturmak istiyorum. Hathor’ların yukarıda söyledikleri gibi, Gezegensel Holona ilerlemeden önce kişisel Holonda ustalaşmalısınız. Bazı okuyucular kişisel holonla ilgili talimatları anlayamamışlar.Yükseliş Holonu disk şeklinde imgesel bir geometridir. Holonun ekseni (üstten tabana inen orta çizgi) bedeninizin merkezi ekseninden geçer. Holon bu eksen etrafında döner.Ancak, KA bedeniniz dönmez. KA bedeniniz fiziksel bedeninizde yönlü (yöneltilmiş) kalır, ön taraf ön tarafa bakarak ve arka taraf arkaya bakarak. Burada anlattığım şeyi bilmiyorsanız, Yükseliş Holonu mesajındaki ayrıntılı talimatları okumalısınız.Bazı insanlar bize e – mail gönderdiler ve Yükseliş Holonunu uygularken bazen mide bulantısı hissettiklerini söylediler. Eğer Holon ile birlikte KA bedeninizi döndürüyorsanız, bulantının nedeni bu olabilir. Eğer KA bedeniniz dönmüyorsa ve yine de bulantı deneyimliyorsanız, diskin (Holonun) dönüş hızını yavaşlatmayı deneyin. Çok hızlı dönmesine gerek yok.

Eğer bu değişiklikler problemi çözmezse, o zaman bazı spiritüel arınmalar deneyimliyor olmanız iyi bir şanstır. Ben kendim, Holon ile ilk kez çalışırken bulantı hissettim, özellikle on dakikayı geçirdikten sonra. Şimdi herhangi bir rahatsızlık olmadan bir saatten fazla yapabiliyorum. Buradaki alt çizginin Yükseliş Holonunu tekrarlamak olduğu görülüyor, fiziksel beden KA’nın artan titreşim hızına alışıyor.

Son Düşünceler

Yine, 5 Nisan’daki “büyük deneyde” bize katılacak olanlara candan teşekkür etmek istiyorum. Aydınlanmanın ışığını sembolize etmesi ve uzaktan bize katılacak olan dünya çapındaki binlerce insanı temsil etmesi için tek bir beyaz mum yakacağım.Hathorlar bana verdiğinden bu yana, Gezegensel Yükseliş Holonu ile deneyler yapıyorum. Bu bir enerji jeneratörü ve Gezegensel Meditasyon sırasında kalpleri ve zihinleriyle bize katılacak olanların olağanüstü bir şeyler deneyimleyeceğini umuyorum.Size ve sevdiklerinize kutsamalar,Tom Kenyon

Copyright 2009 Tom Kenyon


All Rights Reserved www.tomkenyon.comBu dökümanı, herhangi bir şekilde içeriğini değiştirmeden, yazarın ve bu telif hakkı uyarısını ekleyerek herhangibir ortamda yayınlayabilirsiniz.

(Çeviri: Saffet)

The Holon of Planetary Ascension

In this communication we wish to share with you the meditation that will be conducted at The Great Triad in Seattle, WA, on Sunday, April 5, at 3 pm Pacific Time.

As we said in a previous communication, those who cannot join us physically for this gathering are invited to join us for the Planetary Meditation in absentia. This is a form of planetary service, through the action of what we call The Planetary Holon of Ascension. In order to join us in this meditation, you will need to have mastered the Holon of Ascension, for it is the foundation upon which the Planetary Meditation is based.

Please refer to our previous communication entitled “The Holon of Ascension” for detailed instructions on how to create this for yourself.

http://lovepeaceandharmony.ning.com/profiles/blogs/hathorlarin-mesa...

We now wish to turn our attention to earth’s Celestial Soul, the BA of earth itself. For it is uniquely different in its organization. Unlike your BA, which is located along the central axis of your body at a point above your head were you to join your hands together, the Celestial Soul of earth is spherical. It completely encloses the earth in a sphere and is located about sixty miles above the surface of your earth. This is what some people refer to as the Christ or Buddha grid. It enfolds earth, completely surrounding it.

During the Planetary Holon of Ascension you align yourself with this greater BA.

You do this by extending the axis of your own Holon to the core of the earth and up to the BA of the planet. Thus, when the Celestial soul of earth responds to you, its energy will pass down this axis through your own personal BA, into your KA (your etheric twin), your physical body, and into the earth.

In a very real sense, you are grounding rods for the Celestial Soul of Earth during this meditation.

As corporeal beings, your bodies are primary standing wave patterns, comprised of atomic and subatomic particles from earth. And from this perspective, your very physicality is birthed from earth, which was, itself, birthed from the remnants of stars. Thus, as embodied beings you have the spiritual authority, the spiritual right and the spiritual responsibility to allow and to assist Earth’s ascension.
The Planetary Meditation

The Planetary Meditation has three phases.

In the first phase, you engage your own personal Holon of Ascension. This charges your KA body with etheric light and spiritual potency, generated from your own celestial soul. This opens your own KA body to become a vibrational-receptor, for the greater influx of etheric light and energy that will descend from the Planetary BA.

In the actual meditation on Sunday, April 5th, we will spend ten minutes in this personal phase, activating our individual Holons of Ascension.

In the second phase, you move your awareness up the axis, past your own personal BA, to the sixty-mile sphere of the BA that surrounds Earth. In the previous phase, you sent appreciation to your own personal BA in order to activate the Holon. In the planetary phase you send appreciation up the axis to the BA that surrounds earth.

As the planetary BA receives your impulse of appreciation it will respond to you and send an influx of energy down the axis, down into your personal BA, your KA body, your physical body, and into the Earth.

It is important to understand the nature of the appreciation that you shall be sending.

It is based upon a spiritual realization that occurs to one as he or she enters into the ascension process. We would describe it as a recognition that embodied life is a treasured gift, that the experience of being in matter and specifically in a human form, is something to be honored and cherished.

This has nothing to do with the dilemmas you may be facing in your life or the situations that aggravate you, make you fearful, angry or sad. These are separate issues, having to do with your own personal psychology and how well, or how poorly, you are adjusting to being a spiritual being having a human experience.

The appreciation that needs to be sent to the Celestial Soul of earth is appreciation for the elements of earth itself, appreciation for the unique experience of life on earth, and for the archetypal elements of water, air, fire, earth and space.

Your science does not consider space to be an element. But here we are referring to an ancient alchemical knowledge, not to the elements of your periodic table.

This ancient knowledge recognized that space is not the mere absence of something, but is a womb for all that may come into existence. It is the mother of all things. Out of this space, subatomic particles and atoms, as well as all their configurations are birthed.

Although your science currently views subatomic particles and atoms in a mechanistic manner, we see them as conscious beings with volitions of their own. This gives rise to a fascinating array of possible futures since your bodies are comprised of these multitudes of consciousnesses.

We intend in future communications to address how the art of human appreciation can affect atomic structures and possible futures. But let us now turn our attention back to the Planetary Holon of Ascension.

When you send appreciation to the BA of earth, you are sending appreciation for the treasure of embodied existence, and for the treasure that you call earth. It is the emotion of appreciation that shall cause the Celestial Soul of earth to respond to you, just as with the personal Holon of Ascension.

When earth’s BA responds to your appreciation, there will be an influx of energy down the axis of your own Holon of Ascension, and depending upon your level of evolution, you will have many different types of experiences. Some of these shall be transcendent in nature, some of them interdimensional in nature, whereby you are taken into the multi-dimensionality of earth in all her grandeur.

For some it shall be an act of purification, for the dross that would keep you at a lower vibration shall be struck like a bell, and the vibration that arises shall wake you from your sleep.

What we mean by this is that human consciousness has been in a state of slumber, not recognizing its abilities as co-creators of collective reality. While being asleep, human consciousness has allowed others to manipulate its reality, and determine its destiny. With the ascension of earth, those days are numbered, and so as the great Celestial Soul of earth responds to you, you shall enter into a more energetic vibration, a quickening of the KA (your etheric twin).

There are many, many types of experiences that will arise, but do not be sidetracked by them. They will naturally appear. The important thing in this phase of the meditation is to be the grounding rod for Earth’s Celestial soul.
The Mechanics

This is the sequence for the second phase of the meditation: the Planetary Holon of Ascension.

After activating your personal Holon of Ascension, you extend the axis of your Holon into the center of the earth and up to a point sixty miles above the surface. This point is one of an infinite number of possible points along the sphere that is earth’s BA.

Then you send appreciation to earth’s Celestial Soul and wait to feel the response, allowing the response to move down your energetic-axis into your body, into your KA and into the earth.

After you feel the response of earth’s BA passing through you into the physical earth, you return to the state of appreciation and send it back up to earth’s BA again, waiting and allowing the response, allowing it to move through you and into the Earth. You repeat this as many times as you wish during the time of the meditation.

This phase of the meditation will last twenty minutes.

This portion of the meditation can become very dynamic. If at any time the energetics become too strong for your comfort range, shift your attention back to your personal BA point and just rest in your personal Holon of Ascension until you feel ready to receive a greater influx of energy. Some of you may need to do this several times in the course of the twenty minutes.

After this second phase of the meditation, we will return to the personal Holon of Ascension for five minutes, allowing the experience to integrate.

At this point, we will have been in meditation for 35 minutes. We then suggest you rest in silence for at least five minutes. If you have the time, it would be a very good thing to lie down and drift off for a while. It is not advisable to move into your outer world of activities without this period of rest.

Once the meditation begins and until it ends, we shall, ourselves, construct a Holon of Ascension. We shall create a disc shape, just like the personal Holon of Ascension. The center of our Holon will be the center of your Milky Way Galaxy, what is sometimes referred to, as the Great Central Sun, and the disc shall extend out so that the entire galaxy is enclosed in it. For some of you this is unnecessary information, but for others this information will be helpful.

Through the mystery of space, the mother of all potentials, we extend to you this invitation. We invite you energetically to join those of us who shall be gathered in Seattle for The Great Triad. And we welcome you to this grand experiment of collective co-creation.

The time has come. The bell is sounding. It is time to wake up to your greater destiny.

The Hathors.
Tom’s Observations

I would like to take a moment and thank those of you who have decided to join us in this planetary meditation as described by the Hathors. Know that you will be joined in your efforts by thousands of other people throughout the world who, like you, sense the great opportunity of these times.

Although you may not know each other’s names, although our paths may never cross, we are part of a vast and growing global community. Some have called people like you, Lightworkers. The Hathors call you the Life-sustainers, for the values you express in your life, your work, and your community have a direct effect on the quality of life around you. And in the dance of creation, whereby thought becomes manifest in our lives, your life and how you live it helps to sustain life itself, or at the very least the higher qualities of what we call human.

Know that in this type of energy-work, distance does not matter. Those of us undertaking this form of planetary service will be connected in ways that transcend the limitations of time, space, location and distance.

Thus, in Seattle, when those of us who have gathered enter into the meditation, we will do so with a community of the well-intended who are spread throughout the earth, on almost every continent and in many different countries.

Those of us undertaking this planetary meditation share one commonality. Although our lifestyles and positions in life may differ, and although our philosophies and religions may not concur, we all agree on one salient point: life on earth is precious.

The grand experiment in collective co-creation that the Hathors refer to, is the hope that with enough well-intended persons working to anchor the ascension energies of the planetary BA, we may, as a species, wake up to our powers of creation and change our destiny.

It is my opinion that earth is going to be fine in this period of great transformation that we are now in the midst of. Some of her inhabitants might not make it, especially us humans who think we are above the ecosystem that we live in. But earth will be fine.

If the myths, prophecies, and legends that speak to this time are right, then earth will ascend to a new vibration of being and all those upon her will enter a golden age. Only time will tell if this is true or not, or just the delusional hopes of primate human minds with overly active imaginations.

I do think that we are in extraordinary times. Thus, one can witness almost daily, a plethora of extraordinary fiascos, stupidities and dangers as well as extraordinary opportunities for personal growth and ascension. For those of you new to the Hathor postings, in their view of ascension there is nowhere to go. Ascension is not about leaving earth in a flash of glory (although that is one version). For most of us, ascension is a movement upward in consciousness while still being embodied.

And so we undertake this meditation because we are embodied. We are made of the stuff that is earth herself. And thus we have, as the Hathors say, both the spiritual right and the spiritual responsibility to allow and to assist Earth’s ascension.
Timing

Those of us who have gathered in Seattle for the Great Triad Intensive will enter into the Planetary Meditation on Sunday, April 5th at 3:00 PM Pacific Daylight Savings Time. For those of you outside the US, the Internet has several Time Conversion sites that are free. The World Clock is one of these and it is easy to use.

If, for some reason, you are unable to determine the exact time in your time zone, then I suggest you just pick a time and do the meditation on your own. The vibratory field of the Planetary Holon will continue for some time after the meditation is completed in Seattle.

The meditation will last 35 minutes as the Hathors indicated. After this, those of us in Seattle will be in silence for 5 minutes to re-orient ourselves since I anticipate that this will be a very dynamic experience in transcendence.

For the last twenty minutes of that hour, we will be closing the Intensive with a sound meditation.

If you are joining us for the meditation at a distance, then this would be an ideal time to rest and integrate the experience before moving into the rest of your day or night.
The Free Live Broadcast

We will, for the first time, attempt to conduct a live-internet broadcast of this meditation as it occurs in Seattle. And we will offer it free of charge.

If we are successful in getting all the elements together, you will see a button that says Live Broadcast when you go to at the top of our home page on April 5th. Click on this and you will be shown a link that will take you to the broadcast as it is happening. Then click on the link to hear a live-audio stream of the event in Seattle.

This will also be archived as a pod-cast after the event, also linked on the home page.

Now folks, this is technology, and the great Archangel Murphy may have his hands in this. Thus, to paraphrase a well-known statement called Murphy’s Law: “what can go wrong may go wrong.” So if nothing happens when you go to the link, or if the tab isn’t on the website (because we couldn’t make the high-tech thing work) then just forget about the broadcast. The podcast will be available soon. What’s important is that as many people as possible throughout the world enter into the meditation together. So if the techy thing doesn’t happen, switch off your computer, tune in to what is happening, and have a great ride.
An Important Note About the Personal Holon of Ascension

I wish to clarify a technical point regarding the Holon of Ascension. As the Hathors said above, you will need to master this before you proceed to the Planetary Holon. Although I thought the directions were clear in the previous communication (see the Holon of Ascension), for some readers it was evidently not.

The Holon of Ascension is a disc-shaped imaginary geometry. The axis of the Holon (the line that goes through the middle from the top to the bottom) happens to pass through the central axis of your body. It is around this axis that the Holon spins.

However, your KA body does not spin. It remains oriented in your physical body as usual, front facing front and back facing back. If you don’t know what I am talking about here, you need to go to the Holon of Ascension and read the detailed directions.

Some people have emailed us and said they sometimes feel nauseous when practicing the Holon of Ascension. If you are spinning your KA body along with the Holon, this could be the reason. The KA body is not supposed to spin. If your KA body does not spin and you still experience nausea, try slowing down the spin rate of the disc (the Holon). It does not have to move fast at all.

If these changes don’t resolve the problem then there is a good chance you are experiencing some spiritual purification. I, myself, experienced some nausea when I first worked with the Holon, especially if it went beyond ten minutes. Now I can go for more than an hour without any discomfort. The bottom line here seems to be that with repetition of the Holon of Ascension, the physical body gets used to the increased vibratory rate of the KA.
Final Thoughts

Again, I wish to sincerely thank those of you who will be joining us in this “grand experiment” on Sunday, April 5th. During the time of the Planetary Meditation (3-4 PM Pacific Daylight Savings Time), I will light a single white candle to symbolize the light of illumination and to represent the many thousands of people around the world who will be joining us from a distance.

I have been experimenting with the Planetary Holon of Ascension since the Hathors gave it to me. It is quite an energy generator, and I anticipate that those of us who join our hearts and minds together during the Planetary Meditation will experience something extraordinary.

Blessings to you and your loved ones, Tom Kenyon

the Full Moon March 10, 2009 Kealakekua Bay, Hawaii

Views: 147

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by David Dogan Beyo on March 17, 2009 at 11:12am
Hathorlar

Kendilerini “Ses, Enerji ve Sevgi Üstadları” olarak tanıtan Hathorlar, yine kendi ifadelerine göre, başka bir boyuttan Sirius yoluyla Güneş sistemimize ve Venüs’ün eterik ortamına gelip yerleşmişlerdir. Eski Mısır’ın Bereket Tanrıçası Hator’la çalıştıklarını, Budizm’in gelişme devresinde Tibetli lamalarla temas kurarak sesi kullanmayı içeren bazı uygulamaları öğrettiklerini ileri süren Hathorlar, evrenin bazı bölümlerine ve daha da ötesine uzanan galaksiler arası bir uygarlık olduklarını belirtmişlerdir.

Atlantis ve Lamurya kıtalarında az ama son derece gelişmiş kâhinlerle çalışmışlardır. Bu kıtaların çökeceğini anladıklarında, birlikte çalıştıkları rahiplerin Mısır’a gitmelerini sağladıklarını, bunu da “Büyük Simya Çalışmasını” korumak ve inisiyeler/insanlara yol gösteren ve onların ruhsal gelişmelerini sağlayan büyük mürşidler çizgisinin yok olmasını önlemek amacıyla yaptıklarını bildirmişlerdir. Hathorlar, Mısır Simyası yoluyla başlattıkları ezoterik/gizli öğretilerin dünyanın her tarafına dağıldığını, özellikle Çin, Hindistan ve Tibet öğretilerinin gelişiminde rol oynadıkları bilinmektedir.

Sevgiyle insanlara yaklaşarak, onlara pranayı/yaşam gücünü artırmayı ve sevgiyi öğretmek için gelmişlerdir. Bunun için de Eski Mısır’ın Ezoterik Öğretisi veya Mısır Simyası denilen bir yöntemin uygulanmasını önerirler ki Hathorlar, söz konusu yöntemi binlerce yıldan bu yana uygulamaktadırlar.

Bitki ve akarsuların yoğun olduğu bölgelerde bolca bulunan prana, oksijende gizli yaşam gücüdür. O hem fizik bedene, hem de “KA” dediğimiz pranik bedene nüfuz eder. Mısır Simyasında KA, fiziksel bedenin ve onun enerji alanlarının bir kopyasıdır. Fiziksel bedenin ölümünden sonra bir süre daha varlığını sürdürür, Fiziksel bedeni çepçevre kuşatan KA’ya/pranik bedene “ eterik ikiz”, “spiritüal ikiz” veya “enerji ikizi” adları da verilmiştir.

Bedenin gelişimini sağlaya KA, yüksek bilince doğru muazzam bir ivme/hız kazandıracaktır. Bunun için de bedendeki pranik akışı dengeleyici ve sürekli kılıcı bir yöntem uygulanması gerekir. Böylece insan pranik beden aracılığıyla pranayı/yaşam gücünü artırmayı sağlayacak, bir biçimde her nesne ile ilişki kurabilecektir. Yenilen içilen ve etkileşilen şeylerle barındırılan duygu ve düşünceler KA’yı ya güçlendirir veya zayıf düşürürler.

Sindirimi kolay ve KA’yı artırıcı olduğu için pişmemiş sebze ve meyvelerle filiz verilmiş tahıllar yenilmeli, sindirimi zor ve KA’yı tüketici ölü yitecekler ise hiç yenilmemelidir. Saf sudan başka bir şey içmemek, temiz hava için bol sulu ve ağaçlı yerlere gitmek, yorgunken çay, kahve, sigara ve ilaç almamak, yorucu olmayan egzersizler yapmak ta yöntemin bir parçasıdır.

KA’nın güçlendirilmesinden sonra insan, artık bütün evrenle ve Tanrı ile dost olacak, ruhsal güçleri açığa çıkacak, hastalıkları tedavi edebilecek ve varlıklar üzerinde tasarruf sağlayabilecektir. (Hathor Bilgileri kitabından özetle)

Her 'an' sevgi ve ışıkla...
David
Comment by Tülay Mutlu on March 17, 2009 at 8:02am
Sevgili David, Hathor kelimesini ilk defa duyuyorum. Hathorlar kimlerdir? Aydınlatırsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Tülay Mutlu
Comment by Ferya on March 16, 2009 at 9:40pm
Cok tesekkurler sevgili David.
Sevgi ve Isikla kal.

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service