Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

Ruh ölümsüzdür (English version added)


Zaman ve mekân dışı bir varlık olan ruh, duyularımızla anlaşılamaz ve anlatılamaz. Çünki o elle tutulan, gözle görülen bir şey değildir. Bu bakımdan ruh için yapılabilecek her türlü tarif, eksik ve yetersiz kalacaktır. Ruh ancak etki ve tezahürleriyle bilinebilir. Bir örnek verirsek, elektiriğin kendisini göremeyiz ama, onun ısı ve ışık şeklindeki etkilerini biliriz. Ruhu da göremeyiz ama, onun bedene can ve şuurluluk veren etkilerini biliriz.

Ruh, Tanrı tarafından mükemmel bir “öz” olarak yaratılmıştır. Ölümsüzdür. Tanrısal bilgiye sahiptir ama, Tanrı değildir. Tanrı’nın bir yansımasıdır. Özü bakımından sonsuz güç sahibidir; bu güç asla azalmaz ve yok edilemez. Şuur, irade ve tahayyül (imajinasyon) ruhun özellikleridir. Ruh, beş duyu ile sınırlı olmayıp, sonsuz duyulara ve yeteneklere sahiptir.

Bizim bir “Öz ruh”, bir de “Eren ruh” tarafımız vardır.

Öz ruh; Tanrısal olan tarafımızdır. Mükemmeldir. Öz ruhta akıl vardır. Ve devamlı bilgi biriktirerek gelişir.

Eren ruh ise; Tekamül etmesi gereken tarafımızdır. Bu tarafı başlangıçta nefis (ego) olarak görebiliriz.. Bencilce istek ve arzuların, duyguların bulunduğu yer.

Esas amaç, öz ruhta bulunan gelişmiş akılla, eren ruhu terbiye ederek onu gönül’e dönüştürmektir. Öz ruh, Eren ruhu iyice olgunlaştırıp gönül haline getirdiği zaman ikisi bir olmaktadır. Buna aklımızla gönlümüzü bir etmek de diyebiliriz. Gönülle beraber dengede çalışan bir akıl, ruhsal gelişim için çok önemlidir.

Ruhun amacı, maddi ve manevi alemlerde tekamül ederek, yani kendini geliştirerek, kendi özüne doğru yol almaktır. Sonuçta, Tek Olan’a, Bir Olan’a, Yaradan’a kavuşmaktır.

Ruh, kendini yönetebildiği gibi, maddeyi de yönetir. Maddesel evren, ruhun eseridir. Ruh sonsuz faaliyette bulunmak zorunda olan bir varlıktır. İrade ve güç sahibi olan ruh, sürekli olarak maddeye şekil verir ve onu dağılmaktan korur. Beden de ruhun eseridir. Ruh bütün bu işleri belirli evrensel kanunlara uyarak yapar. Tanrı yaratır, ruh ise, yaratılana şekil verir.

Ruh dünya gelmeden önce öte alem veya ruhlar alemi denilen yerde bulunur. Bu alemin kendine özgü maddesel bir yapısı vardır. Orası kabadan inceye doğru değişen enerjilerden meydana gelen bir yapıdadır. Ruh varlıkları öte alemde kendi enerji titreşimlerine uygun olan ortamlarda bulunurlar. Biraz açarsak, her ruh varlığı kendi olgunluk derecesine göre bu alemde yerini alır. Bu alemin zamanı ve maddesi kendine göredir. Ruh varlıkları tekamüllerine burada da devam ederler. Oradaki yaşam dünyadakinden farklıdır. Bu ortamda imajinatif faaliyet geçerlidir.

Tekamül etmek için dünyaya inmeye (enkarne olmaya) karar veren bir ruh, bütün programını bu alemde hazırlar. Ruh yaptığı programla kendisini geliştirecek en uygun ortamı seçerek dünyaya gelir.

İnsan dediğimiz varlık, ruh ve beden’ den meydana gelmiştir ve bir bütünlük arzeder. İnsan bu sebeple hem maddesel, hem de ruhsal özellikler taşır. İnsanın üstün ve her şeye hakim olan yönü ruhudur, beden ise sadece geçici bir araçtır. Bedeni canlı tutan ve yöneten ruhtur. Bir örnek verirsek, ruhu bir arabanın şöförüne, bedeni de arabaya benzetebiliriz. Ruhun etkisi olmazsa, beden hiçbir şekilde çalışmaz. O halde insan, ruh sahibi bir beden değil, beden sahibi bir ruhtur. Ayrıca ruh, ne bedenin içinde nede onun dışındadır. Ruh, bedeni dolduran mekanizmadır ve enerjisi ile bedeni yönetir. Her an iletişim içindedirler. Ruhun amacı, maddi ve manevi alemlerde birçok deneyimler yaparak bilgisini arttırmak, dolayısıyle olgunlaşmaktır. Dünya da bir olgunlaşma yeridir. Bunun için bir beden kullanır.

Bedenimiz ve dolayısıyla beş duyumuz, ruhun dünyaya açılan pencereleridir. Ruhsal gelişme bedenin ve ruhun uyumu ile olur. Onun için beş duyuyu çok iyi kullanmak gerekir. Çünki bedendeki beş duyu ile alınan bütün izlenimler, zihin aracılığı ile ruhu gönderilir. Ayrıca ruhtan gelen bütün emirler de zihin aracılığı ile bedene ulaştırılır. Birçok insan, zihnini, ruh olarak düşünür. Zihin kesinlikle ruh değildir. Çünki zihindeki düşünceleri yönlendiren, değiştiren bir şey vardır. O da ruhun kendisidir. Sonuçta zihin ve beden ruhun ifade aracıdır.

Ruh, bedeni kullanarak, dünyadaki bilgilenmesini ve görevlerini yapar. Sonra bedeninden ayrılarak, tekrar öte aleme, (ruhlar alemine) geri döner. Ruh ve beden ilişkisinin kesin olarak kopmasına da ölüm denir. Ölüm, doğum kadar olağan bir doğa kanunudur ve sadece beden için geçerlidir. Ruh için değil. Çünki ruh ölümsüzdür.

Derleyen: Erol Yurderi
Kaynak: Ruh ve Madde Yayınları

www.dogruyasam.com


SOUL IS IMMORTAL!


By Erol Yurderi
Translated By Ebru Dengiz

Soul, being timeless and placeless presence, cannot be understood and interpreted with our senses. Because it is not something to hold or see. From that manner, any definition about the Soul will be incomplete and insufficient. Soul can only be known with its impacts and manifestation. To give an example, we cannot see the electricity but we do know its effects as heat and light. Likewise, we cannot see the soul, but we do know its effects which give vitality and consciousness to the body.

Soul is created by God as a perfect “essence”. It is immortal. It has the godlike knowledge, but it is not God. It is a reflection of God. From its essence point of view, it has the infinte power; this power cannot be decreased or destroyed. Consciousness, will and imagination are soul’s attributes. Soul is not limited with five senses, but has infinite senses and abilities.

We all have “essence soul”, and “holy soul” sides.

Essence Soul; is our godlike side. It is perfect. Essence soul has wisdom. And it develops by gathering information.

Holy Soul on the other hand; is our side which has to evolve. At the beginning, we may see this side of ours as ego. The side in which selfish wishes and desires exist.

The main goal is to discipline the holy soul with the advanced intelligence in the essence soul, and transform it into a feeling heart. When the essence soul matures the holy soul and transforms it into a feeling heart, those two becomes One. We may also refer to it as “making our mind and heart One”. A mind that works with the heart in balance, is extremely important for spiritual developement.

The goal of the soul, is to evolve in material and spiritual worlds, i.e. develope itself, and lead to its source. Eventually, to reach the One, the Only, the Creator.

Soul can manage the material, like it can manage itself. Material world is the masterpiece of the soul. Soul is a presence that has to have infinite actions. Soul which has will and power, continuously gives form to the material, and prevents it from falling apart. Body is also soul’s work of art. Soul does all those actions in accordance with certain universal principles. God creates; soul, on the other hand, gives form to the created.

Before borning into the earth, soul is in the place so called other world or soul world. This world itself has a particular material structure. It is constructed from energies that vary from dense to subtle. Souls have presence in that other world accordingly with their maturehood. That is to say, every soul has its place in that world depending on the level of maturity. That world’s has its own specific time and material. Soul presences continue their evolvement in that world too. Life there, is diffent from life in our world. In that environment, imaginative action is valid.

A soul which decides to born into earth in order to evolve (incarnate), makes up all its programme in that world. Soul incarnates in line with its programme, into the most appropriate environment for its evolvement.

Human come into existance from soul and body and presents an integrity. Therefore, human has material and spiritual characteristics. Human’s superior and supreme side is the soul, while body is only a temporary tool. Soul is what keeps the body alive and it dominatines the body. To give an example, we may resemble the soul as a car’s driver, and body as the car. Without soul’s effect, the body will never work. So, human is not a body which has soul, but a soul which has body.


Soul also is neither in nor outside the body. Soul is the mechanism which fills the body and dominates the body with its energy. They are continuously in contact. The goal of the soul is to enlarge its knowledge by having many experiences in material and spiritual worlds, and consequently become mature. Earth is a place for maturity as well. It uses a body for that reason.

Our body and consequently our five senses, are the soul’s windows which open to the earth. Spiritual developement is achived by the harmony among body and soul. That is why we have to use our five senses well. Because, all the impressions gathered with five senses in the body, are sent to soul via mind. Also all command of the souls are conducted to the body via mind. Many people think of the mind as the soul itself. Mind is in no case the soul, for the mind has something which manipulates and transforms the thoughts. It is the soul that makes it happen. Eventually, the mind and the body are vehicles of soul’s expressions.

Soul, by using the body, gains knowledge and performs its duties on earth. Then by seperating from the body, returns back to the other world (soul world). The absolute detachment of the soul and body connection is called death. Death, is a natural principles as much as birth and only valid for the body. Not for the soul. The soul is immortal.

(Kaynak: Ruh ve Madde Yayinlari - Soul and Material Publication)

www.derki.com 1.inci sayıda yayınlamıştır

Views: 475

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by Kristal Sila on November 11, 2011 at 9:26pm

Çok teşekkürler :)

Comment by Tülay Mutlu on November 4, 2011 at 7:31am

Erol Bey, Çok anlaşılır bir şekilde ve  açık bir dille yazılmış.Çok yararlandım.

Reankarnasyona inanıyorum. 

Paylaştığınız için çok çok teşekkürler.....

Comment by Commander on February 12, 2009 at 11:58pm
Reankarnasyon vardır.
Comment by kader on January 30, 2009 at 11:04am
reankarnasyon var mı?
Comment by Vicky♥♥♥ on August 15, 2008 at 4:02pm
Weave of pure love, cosmic power, eternal peace and abundant and gold light to your way, dearest beloved bright reflection of God.

Comment by nazan on August 15, 2008 at 10:10am
erol bey ile çok eskiden yoga hocam olarak tanışmıştım. hata Yoga Hocası idi. Şimdi hala yoga felsefesi ile ilgileniyor musunu?
Comment by David Dogan Beyo on August 15, 2008 at 5:03am
Erol Bey , elinize sağlık harika bir yazı olmus : ) insanın sadece bedenden olusmadıgını aynı zamanda ruh oldugunu çok güzel bir şekilde acıklamıssınız. İnsan ruh sahibi bir beden değil, beden sahibi bir ruhtur cümlesi ruhun ölümsüzlüğünü vurgulayan çok derin bir cümle. İnsan olarak %99'luk bölümümüz ruhu %1'lik kısmımız ise bedeni oluşturuyor, ama günümüzde malesef genel olarak insanlar kendilerinin sadece %1'lik kısımlarıyla algılıyorlar , bedenlerini gereğinden fazla besliyorlar, ama gözden kaçırdıkları şey ruhun bedenden daha çok besine ihtiyacı oldugu , Ruhunu doyurmayı bilmeyen günümüz insanı , bu tatminsizliği bedeni aşırı beslemekle kapatmaya çalışıyor ama asıl farkında olunması gereken bedenin geçiciliği ve ruhun sonsuzluğu... Kendimizi bedenlenmiş bir ruh varlığı olarak görmek , kendimizi tanıma yolunda bize daha derin iç görüler kazandıracaktır, paylaşım için çok teşekkürler Erol Bey , Sevgi ve ışıkla.... : )

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service