Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

Ağaç RuhlarıEski şamanik ritüellerde ağaçların ruhlarına seslenilerek dilekler kabuklara kazınıp yakıldığında, dileklerin gerçek olacağı inancı mevcuttu.

Ülkemizde bilinmese de Rusya Avrupa daki bazı ülkelerde bilinen şey doğanin ve ağaçların yalnızca oksijen üretmeyip doğaya enerji yayılımı yapması bu enerji aynı radyo dalgasi gibi bedenimize dolmakta.

Zaten biliyoruz ki bir ormana gittiğimizde başımız ağrıdığında kendimizi daha iyi hissederiz çocuklara neşe herkese bir ferahlik gelir.

Tabi ki bunda oksijenin etkisi var ancak aslinda göremediğimiz bu ağaclarin yansttıkları Doğa enerjisi yani bioenerji...

Her devirde Ağaçlar sembolik olarak sonsuz bilgiye ve erdeme sahip, hayat döngüsünün, ölümün ve yeniden dirilişin temsilcileri, yaşayan varlıklar olarak kabul ediliyordu. Kelt halkı, takvimlerinde her ay için bir ağaç isimlendirirler.

Doğa Tanrıcı bir dinleri olan Keltler, İngiliz adalarında M.Ö.1000 yıllarında yaşamışlardı. Kutsal Ağaçları olan Meşe’nin üzerinde eğer Ökse otu da mevcutsa, bu durum, onu olağanüstü özel yapardı.

Ökse otu, törenle altın bir orak tutan Druid rahibi tarafından kesilip kullanılırdı. Druid, kelime anlamıyla; “meşe ağacının ruhunu tanımış olan” demekti ve Druid rahipleri toplumun en üstünde yer alırlardı. Elma ağacı ise ölümsüzlüğü sembolize ederdi, onlara göre ağaçlar, yer ve gök arasında bağlantı kurar; üstündeki kuşlar ile göklerden, kökleri ile de yeraltı dünyasından mesaj iletirlerdi.

Ağaç kültü birçok doğa inançlarının barındırdığı animizimde, ağaçların saygı gösterilmesi gereken bir ruha sahib oldukları, ve ağaçlara gösterilen saygı, bereketi etkilediğine inanmaktan kaynaklanan bir kült'dür.

Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilikte, ve Kuzey Amerikanın yerli inançlarında, ayrıca birde dünyanın merkezinde durduğuna, ve yer ve gök alemini birleştirdiğine inanılan "Dünyalar ağacı" vardır.

Ağaca tapınmanin izleri Oğuzlara kadar muhafaza edilmişdir: “Bay Terek”, “Temir Kavak” , veya “Hayat Ağacı” denilen kutsal “Evliya Ağaç” inanışına benzer inanclar sadece Türk mitolojisinde değil tüm dünya mitolojilerinde rastlanabilir.

"Evrendeki her şeyde ruh vardır"

Derleyen ; Hülya Tokdemir Reis

Views: 829

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by Tülay Mutlu on March 1, 2013 at 2:09pm

Teşekkürler..

Comment by Pelinsu Zeybek on February 28, 2013 at 8:45pm

Bu güzel bilgiler için teşekkürler... Özellikle Sibirya'daki Sedir ağaçlarıyla ilgili ilginç bilgileri aktarmak isterim:

"Tanrı, sediri kozmik
enerjiyi biriktirsin diye yarattı... Bir sedir ağacı, beş yüz elli yıl yaşar.
Milyonlarca iğne yaprağıyla gece gündüz demeden o aydınlık enerjiyi ve tayfını
yakalayıp biriktirir. Sedirin ömrü boyunce üzerinden geçen tüm cisimler
aydınlık enerjiyi yansıtır. Sedirin ufacık bir parçası bile, dünyadaki insan
yapımı tüm enerji tesislerinin insan için üretebileceğinden daha yararlı enerji
barındırır.


Sedir insan enerjisini evren
aracılığıyla yakalayıp depolar ve gerektiğinde geri verir.Evrende, yani insanda
ya da yeryüzündeki yaşayan ve gelişen tüm canlılarda yeteri kadar kalmadığında
geri verir. Enerjiyi biriktiren sedirler, nadiren de olsa kimi zaman bu
enerjiyi geri vermez. Böyle sedirler beş yüz yaşına geldiklerinde çınlamaya
başlar. Ağaç bu pes tonlu çınlamalarla konuşur, kendini kessin, biriktirdiği
enerjiyi dünyanın hayrına kullansın diye insanlara işaret verir. Sedirin
çınlaması bu manaya gelir işte..."

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service