Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

HATHORLARIN MESAJI - HATHOR PLANETARY MESSAGE


TURKISH - ENGLISH

YÜKSELİŞ HOLONU

Hathor Gezegen Mesajı


Tom Kenyon kanalıyla
28 Ocak 2009

Son derece değişken, istikrarsız, olağanüstü potansiyelle dolu, ancak risklerle yüklü bir periyoda girmek üzeresiniz.

Geçen yılın Mart ayında dünyanızın manyetik alanının karışıklık ve değişim veya konfigürasyonunu değiştirmeyi deneyimlemekte olduğunu belirtik. Biliminiz şimdi aslında bunun bir realite olduğunu keşfetti.

En basit terimlerle, dünyayı çevreleyen, onu solar rüzgarlardan koruyan manyetosferde bir yarık vardır. Bu tür bir yarık doğal olarak gerçekleşen bir döngüdür, ancak bu açıklığın genişliği ve miktarı oldukça büyüktür. Bu açıklık güneşten gelen büyük hacimlerdeki plazmanın girmesine izin veriyor ve izin verecek. Bu, manyetik fırtınaları, telekomünikasyonların bozulmasını, biyo – elektrik devresinde bozulmaları (örneğin insan sinir sistemi) ve iklim değişimini artıracak. Bu yarığın sonuçları ve manyetosferin artan yüklenmesi bundan sonraki yıllarda artacak.

Bu iletişimdeki odağımız bu yarığın negatif etkileri üzerinde değildir, hazır olanlar için açtığı pozitif etkiler üzerinedir.

Kadim Mısırlılar tarafından KA olarak bilinen ve Yogiler tarafından eterik beden olarak adlandırılan süptil enerji bedeniniz solar plazmaya çok hassastır ve ondan etkilenir. Solar akımların akışındaki ve niteliğindeki bir artış KA bedenin titreşim hızını artırır. Bu, yükseliş süreçlerine bilinçli olarak katılanlar için çok yararlı ve elverişli bir fırsattır. Yükseliş terimiyle ne demek istediğimizde kesin olalım, çünkü bunun birçok farklı çağrışımları ve görünüm şekilleri vardır.

Yükseliş ile bilinçte yukarıya doğru bir ilerlemeyi kastediyoruz. Herhangi bir yere “gitmezsiniz”. Herhangibir yeri “terk etmezsiniz.” Ama perspektifiniz, algınız radikal olarak değişir. Atomaltı parçacıkların dansıyla yaratılan ve madde dediğinizin konfigürasyonuna getirilen bu dünyanın maya’sı veya illüzyonunu görmeye başlarsınız. Yükseliş süreciyle “dünya” dediğiniz şeyin deneyiminin yaratıcısı olduğunuzu kavrarsınız. Yükseliş bu dünyayı terk etmeniz anlamına gelmez, onu aşmanız anlamına gelir – hala bu dünyanın bir parçası iken – çünkü hayatın yansıttığınız bir film olduğu algısının lenslerinden görürsünüz.

Bir kavşakta olduğunuz söylenebilir. Solar akımlar manyetosferinize girerken, tüm insanların KA bedenlerinin titreşimi artar. Bu bazı insanlar için yükselişe götürürken (bilinçte yukarı doğru ilerleme), bazıları için rahatsızlıklara ve dağılmaya neden olabilir.


Bu iletişim özellikle yukarı doğru çıkan spirali seçmiş olan bireyler içindir. Bu zamanlardaki zorluğunuz, etrafınızdaki birçok insanın aşağıya doğu spirallendiği görülse de, yukarıya doğru ilerlemek için KA bedeninizin aktivasyonuna izin vermektir. Bu, özünde beklenti ve inanç ile birleşen bir titreşim sorusudur. Yeni bir kader için yaratıcı dürtüyü doğuran bu üçünün birliğidir.


Bununla neyi kastediyoruz?

Birisine yerleştirilmiş olan negatif bir durumu veya bir sınırlamayı aşmak veya dönüştürmek muazzam enerji gerektirir. Sabitlenmiş, sınırlandırılmış olan bir realite görüntüsüne kollektif olarak hipnotize edildiniz. Kişi yalanları ve manipülasyonları gördüğü zaman, eski dünya aynı görünmez ve buna rağmen yalanların algılanması kişiyi bunlardan özgürleştirmez. Bunların kendi başlarına bir yaşamı vardır ve devam etmeye eğilim gösterirler. Kültürel sınırlamalarınıza özgü olan rehaveti ve tembelliği yenmek yeni enerji gerektirir – artmış titreşim hızı. Bu, solar akımların – manyetosferinize akan ve daha fazla miktarlarda akacak olan solar plazmanın – armağanıdır, çünkü bu akımlar KA bedeninizin titreşim hızını artırır.

Ama burada kaderinizin “görünüşünde”, bir “çapraz” var. Kabul edenler veya en azından size empoze edilmiş olan sınırlama yalanlarını görmeye başlayanlar ve yükseliş sürecinde yukarıya doğru çıkma seçimi yapmış olanlar için, KA bedenin bu aktivasyonu dikkat edilecek derecede güzel, mükemmel bir mucizedir; çünkü size, sizin için daha önce elde edilebilir olmayan şekillerde kendi sınırlamalarınızı aşma gücü bahşedilecek. Bu sanki, kozmosun kendisi özgürlüğünüzün dansında size katılıyormuş gibi olacak.

Ama bilinçte yukarı doğru yaşamayı seçmeyenler için – sınırlamalara hapsolmuş kalmayı seçenler, kendi talihsizlikleri için başkalarını suçlayanlar, kendi mutsuzlukları için günah keçisi bulmayı seçenler için, çatışmanın eski dünyasında yaşamakta ısrar edenler için – KA bedenlerinin bu artan titreşimi bir kutsama olmayacak; bu bir beddua gibi deneyimlenecek. Çünkü onlar olayları olduğu haliyle sürdürmek için çok fazla çalışmak zorunda kalacaklar.

Eski realitelerinizin dokusu, yeni realitelerin dokunduğu (örüldüğü) aynı zamanda çözülüyor. Aslında bu garip bir haldir. Ve en berrak şekilde aktarmayı dilediğimiz şey, etrafınızda neler olduğuna bakmaksızın, kendiniz için yeni realiteler, zihin ve ruhun yeni özgürlüklerini dokuma içsel gücü ve yeteneğine sahip olmanızdır.

Bizim perspektifimizden, bu durumun bundan sonraki yıllarda artacağını görüyoruz ve bunu birçok insan dağılma, yok olmaya ilerlerken, birçoğunuzun yükseleceği (yukarı doğru çıkacağı) ikili bir hal olarak karakterize ederdik. Aslında bu kişisel seçime bağlıdır.

Bu bizim için çok önemli bir noktadır ve bunu mümkün olduğu kadar berrak bir şekilde aktarmayı diliyoruz. Her birinizin yanıtı, tepkisi vardır – arzuladığınız düşünceleri ve yaratımları seçme yeteneği. Bazılarınız özgürlüğü seçeceksiniz – çünkü artık sınırlanmaya/kontrol altına alınmaya dayanamıyorsunuz – yalanların sürdürülmesi de büyük bir yük. Diğerleriniz hapsedilmeyi seçeceksiniz – çünkü özgürlük korkusu ve kişisel seçim sorumluluğunun taşınması çok fazladır.

Bu, tekamül yolunda bir çatlak, ayrılmadır.

Realiteleriniz eşzamanlı olarak çözünüp kendilerini yeniden yaratırken – bununla karşılaştığınız ekonomik zorluklardan ve karşılaştığınız ekolojik ve sosyal zorluklardan söz ediyoruz - bazılarınız çok zor zamanlar deneyimleyebilirsiniz. Ama asla yaşamınızın yaratıcısı olduğunuz ve herhangi bir anda yaşamınızı yeniden yaratabileceğiniz gerçeğinin görüşünü kaybetmeyin. Sizi manipüle edenler, bunu korku ve kültürel sınırlamaların sürdürülmesi vasıtasıyla yapıyorlar – yaşamınızın belirli dışsal faktörlere bağlı olduğu inancı.

Yükseliş sürecinde keşfedeceğiniz şey, bu dışsal faktörlerin aslında kendi en derin bilincinizin yansımaları olduğudur. Bunlar bir sinema ekranındaki titrek ışıklardır ve bunları etki yerine kaynaktan değiştirdiğiniz zaman, şaşırtıcı bir hızla değiştirebilirsiniz ve kaynak sizin zihninizin kendisidir. Bunun nasıl gerçekleştiğinin gizemi, yükseliş sürecinde, bir orkidenin çiçek açması gibi doğal olarak kendisini ifşa eder. Bu doğanın kendisine yerleştirilmiştir ve sizler yukarı doğru çıkan yola girerken, bu bilgi kendisini ortaya serer. Daha önceki iletişimlerimizde, anahtarlardan birinin takdir veya minnettarlık olduğunu söyledik. Bu duygu halleri sahip olduğunuz yaratıcı güçlerin bir imzası ve ifadesidir. Bununla anlatmak istediğimiz şey, sizler yükseliş sürecine ilerlerken sizin için berrak olacaktır.

Gelecek iletişimlerimizde, takdirin/minnettarlığın boyutlararası fiziğini ve bunun sizin dışsal realitenizi nasıl etkilediğini tartışmaya niyetliyiz. Ama bu iletişimde, bundan sonraki yıllarda, solar akımlar manyetosfere girerken ve KA bedenlerinizi canlandırmaya başlarken, size yardımcı olacağını hissettiğimiz bir aleti vermeyi diliyoruz.

Tekniği vermeden önce, açıklamak istediğimiz birkaç temel nokta var.

İlk temel; bu tekniğin işlemesi için, bilinçte yukarı doğru ilerleme seçimini yapmış olmalısınız. KA bedeninizle taşıdığınız niyet sonucu belirtir.
İkinci nokta; bu yöntemi uygularken takdir/minnettarlık duygusal halinde olmalısınız, çünkü takdir/minnettarlık bu tür yaratımın imzasıdır.

Üçüncü nokta; bunun KA (eterik bedeniniz) ve kendinizin yüksek veçheniz, boyutsal olarak konuşursak kadim Mısırlılar tarafından BA olarak bilinen veçheniz arasındaki bağlantıya dayalı olmasıdır. BA zaman ve mekanın dışında olan bilincin yerinde oturur.

Onun giriş noktası, başınızın üzerindedir; ellerinizi birlikte kaldırdığınız ve başınızın üzerine uzattığınızda ellerin temas ettiği yerdedir. Kendinizin bu boyutlararası veçheniz, BA takdire/minnettarlığa oldukça alıcıdır. Ve KA’yı güçlendiren ve onu solar akımların akışına hazırlayan enerjileri BA’dan alırsınız.

Bu yönteme Yükseliş Holonu adını veriyoruz. Daha önce verdiğimiz iki Holon gibi (Denge Holonu ve Şifa Holonu), bu da özel geometrik bir şekile dayanır. Geometri enerjiyi zorlar ve özel geometriler enerjiyi belirli şekillerde akması için zorlar.

Bu özel Holon bir diske dayanır. Çocukken bu tür oyuncaklarla oynadıysanız, bir topaca benzer. Kendinizi bu diskin içine yerleştirirsiniz. Diskin tepesi BA’nın konumuna karşılık gelir, burası ellerinizi başınızın üzerine kaldırdığınızda ellerin temas ettiği yerdir. Diskin alt kısmı, eğer çapraz bacak oturduysanız, omurganızın tabanıdır. Eğer bunu ayakta durarak veya sandalyede oturarak yapıyorsanız, ayaklarınız diskin tabanında olur. Başınızın tepesinden, bedeninizden ve apışarasından geçen merkez hat, diskin merkezi eksenidir.


Hayalinizde, diski merkezi eksen etrafında döndürün. Çoğu insan için, doğal yön diski sağa döndürmek olacaktır, ama bu sola döndürerek de yapılabilir – hangi yön sizin için doğru hissettiriyorsa, o yön doğrudur. Diskin boyutu veya çapı önemsizdir. Onu dilediğiniz kadar geniş veya küçük yapabilirsiniz. Diskin rengi de önemsizdir, ama görsel bir insansanız, diski beyaz yaparak deneyler yapmanızı öneririz. Hayali dünyadaki… hayalinizin dünyasındaki diskin bu hareketi bir vorteks yaratır.


Diski döndürmeye başladığınızda, dikkatiniz başınızın üzerindeki BA’ya gitsin ve BA’ya takdir/minnettarlık gönderin – minnettarlık hissi. Göksel ruhtan, BA’dan bir tür karşılık olacaktır.

Bu noktada farkındalığınızı omurganızın tabanına, kök çakranıza getirin, burası göksel enerjileri KA bedene çeken zemindir. Bundan sonraki beş – on dakika için, sadece diskin içinde oturun, farkındalığınız BA’nızda ve omurganızın tabanında iken diskin dönmesine izin verin. BA’dan fiziksel bedene ve aşağıya omurganın tabanına bir enerji akışı olacaktır. Bazen bu çok hafif bir duyumsama olur. Diğer zamanlar, bir lazer ışınına veya bir ateş sütununa ya da bir akıma benzeyecektir. Birçok şekil alabilir.


Ve bu enerji BA’dan omurganın tabanına inerken, KA bedene yayılır ve onu enerjilendirir. Bunu dilediğiniz kadar çok yapabilirsiniz. Günde en az bir kez yapmanızı öneririz. Bir uyarı var: bunu çok sık uygularsanız veya çok uzun periyotta uygularsanız, bir şifa reaksiyonu deneyimleyebilirsiniz. Buna KA’dan bedenin fiziksel organlarına akan ve organların negatifliği, toksinleri ve yaşam güçlerini sınırlandıran diğer negatif maddeleri salıvermelerine sebep olan göksel enerjiler neden olur. KA bedeni zamanla daha fazla enerjilenirken, solar akımdan güneş ışığına maruz kalmış parçacıkları içine alabilir ve bu yükselişinizi büyük ölçüde hızlandırır. Bu basit yöntemdir. Ve tavsiye ettiğimiz gibi, niyetiniz bilinçte yukarı doğru ilerlemek olduğu sürece, tüm gerekli olan günde bir kez, beş – on dakikadır.


Şimdi dikkatimizi gezegensel hizmete ve Büyük Üçlü dediğimiz enerjisel salıvermeye çevirmeyi diliyoruz.


Nisan ayının ilk hafta sonu (3-5 Nisan 2009) Seattle, Washington’da bir toplanma düzenliyoruz, orada biraz önce konuştuğumuz Holon’u kullanacağız ve New Mexico, Kosta Rika ve Nepal’de fiziksel olarak kurduğumuz üç adet ses tapınağına bağlanacağız. Bu üçünün birliği aydınlanma ışığının artması amacı içindir.

Bu olaydan önce, Mart’ın ortalarında, bir diğer Gezegensel Mesaj vereceğiz, bu mesajda bize Seattle’da fiziksel olarak katılamayacak olanlar için talimatlar olacak. Bu talimatlar fiziksel olarak katılamayan kişilerin, bize enerjisel olarak katılmalarını ve bu gezegensel hizmete katkıda bulunmalarını sağlayacak.


Mısır mitoloji ve inisiye bilgilerinin bakış açısından, uygarlığınız Anmit’in İnisiyasyonundadır, bu inisiyasyon esasında gücün peşinde koşmaktan sevgiye ve yüksek çakralardan gelen yüksek kavrayışlara bir geçiştir. Bu, çatışma dünyasını (gücü elde edip sürdürebilecekleri bir sahne) sürdürmeyi dileyenler ve işbirliği hayatı yaşamayı dileyenler arasındaki mücadeledir – tüm yaşamın birbirine bağlı olduğunun anlayışı.


Bu toplanmanın amacı iki katlıdır: tartıştığımız Holon’un daha büyük üstatlığını ve kişisel yükseliş için solar akımların nasıl kullanılacağını açıklamak; ve dünyanın duygusal atmosferine tüm yaşamın yararlanacağı ve terazinin çatışma yerine işbirliğine götüren tarafına ekleme yapan ruhsal aydınlanmayı salıvermek.

http://tomkenyon.com/the-holon-of-ascension/
ENGLISH:Holon of Ascension

A Hathor Planetary Message through Tom Kenyon

January 28, 2009

You are about to enter into a highly volatile period, full of extraordinary potential, yet fraught with hazards.

In March of last year we indicated that your earth’s magnetic field was experiencing perturbations and a morphing, or changing of its configuration. Your science has now discovered that this is, in fact, a reality.

In its most simple terms, there is a breach in the magnetosphere, which surrounds earth, protecting it from solar winds. Such a breach is a naturally occurring cycle, but the breadth and magnitude of this opening is quite large. It is allowing, and will allow, large volumes of plasma from the sun to enter. This will increase magnetic storms, disruptions of telecommunications, disruptions in bio-electric circuitry (such as human nervous systems), and climate change. The results of this breach and the increased charging of the magnetosphere will increase over the next several years.

Our focus in this communication is not upon the negative impacts of this breach, but upon the positive effects it opens for those who are ready.

Your subtle energy body, which was known as the KA by ancient Egyptians and called the etheric body by Yogis, is highly sensitive to, and affected by, solar plasma. An increase in the flow and quality of solar streams increases the vibratory rate of the KA body. This is a very beneficial and auspicious opportunity for those who are consciously participating in their ascension process. Let us be precise by what we mean by the term ascension, because it has many different connotations and ways of being viewed.

By ascension we simply mean a movement upward in consciousness. You do not “go” anywhere. You do not “leave” anywhere. But your perspective, your perception, is radically altered. You begin to see through the maya, or the illusion of this world, which is created through the dance of subatomic particles and into a configuration of what you call matter. Through the ascension process you realize that you are the creator of your experience of that which you call “the world.” It does not mean that you leave this world, but it does mean that you have transcended it–while still being a part of it–for you see through the lens of perception that life is a movie that you are projecting.

One could say that you are at a crossroads. As the solar streams enter into your magnetosphere, the KA bodies of all humans will increase in vibration. But for some, this will lead to disturbances and dissolution, while for others it will lead to ascension–a movement upward in consciousness.

This communication is specifically for those individuals who have chosen the upward spiral. Your challenge in these times is to allow the activation of your KA body to move you upward, even as many around you seem to be spiraling downward. It is, essentially, a question of vibration, joined with expectation and belief. It is the union of these three that births the creative impulse for a new destiny.

What do we mean by this?

It takes tremendous energy to transcend or transmute a negative condition or a limitation that has been placed upon one. You have been collectively hypnotized into a view of reality that is fixed, confined, limiting, and nothing short of imprisonment. When one sees through the lies and the manipulations, the old world does not look the same and yet the perception of the lies does not free one from them. They have a life of their own and a tendency to continue. It takes new energy–an increased vibratory rate–to overcome the lethargy and inertia that are intrinsic to your cultural limitations. This is the gift of the solar streams–the solar plasma that is flowing and will flow in greater quantities into your magnetosphere–for they will increase the vibratory rate of your KA body.

But here is the “cross-hair,” shall we say, in “the sight” of your destiny. For those of you who accept, or at least are beginning to see through the lies of limitation that have been imposed upon you and have made a choice to move upward into the ascension process, this activation of the KA body is a beautiful, exquisite miracle to behold, for your life will be graced with the power to transcend your own limitations in ways that have not been available to you before. It shall be as if the cosmos itself is joining you in the dance of your freedom..


But for those who do not choose to live upward in consciousness–who choose to remain imprisoned by the limitations, who seek to blame others for their misfortune, who choose to find scapegoats for their lack of happiness, for those who insist upon living the old world of conflict–this increased vibration of their KA body will not be a blessing; it will be experienced as a curse. Because they will have to work very hard to keep things the way they are.

The fabric of your old realities is being unwound at the same time that new realities are being woven. This is, indeed, an odd state. And what we wish to convey most clearly is that you have the innate power and ability to weave new realities for yourself, new freedoms of mind and spirit, regardless of what is happening around you.

From our perspective, we see this situation escalating over the next several years, and we would characterize it as a dual state in which many of you will ascend, meaning moving upward, while others will move into dissolution, a falling apart. This is, essentially, based upon a personal choice.


This is a very important point, to us, and we wish to convey it with as much clarity as possible. Each of you has the response-ability to choose the thoughts and the creations you desire. Some of you will choose freedom–because you cannot stand being contained any longer–the lies are simply too great a burden to perpetuate. Others of you will choose imprisonment–for the fear of freedom and the responsibility for personal choice is too much to bear.


This is a split in the road of evolution.

As your realities simultaneously dissolve and re-create themselves, and by that we refer to the economic challenges you are facing and the ecological and social challenges you are facing, some of you may experience very difficult times. But never lose sight of the fact that you are the creator of your life, and you can re-create it at any moment, regardless of the circumstances. Those who manipulate you do so through fear and perpetuation of cultural limitations–the belief that your life is dependent upon certain external factors.

What you will discover in the ascension process is that these external factors are actually projections from your own deepest consciousness. They are flickers on a movie screen, and you can change them in mind-bending quickness when you change them from the source rather than the effect, and the source is your very mind itself. The mystery of how this occurs reveals itself to you in the ascension process, as naturally as an orchid opening its blossoms. It is imbedded in nature itself, and this knowledge is self-revealing as you enter the path upward. We have said in previous communications that one of the keys is what you call appreciation or gratitude. These states of emotion are a signature and an expression of the creative powers you possess. What we mean by this will be clear to you as you move into the ascension process.

In future communications we intend to discuss the interdimensional physics of appreciation and how it affects your external reality. But in this communication we wish to give you a tool we feel will assist you in this period over the next several years, as the solar streams enter the magnetosphere and begin to stimulate your KA bodies.

There are a few fundamental points we wish to impart before we give the technique.

The first fundamental is that you must have made the choice to move upward in consciousness for this technique to work. The intention by which you hold your KA imparts the outcome.


The second point is that you need to be in the emotional state of appreciation when you do this method, because appreciation is the signature for this kind of creation.

The third point is that this is based upon a connection between the KA–your etheric body–and a higher aspect of yourself, dimensionally speaking, that was known as the BA by the ancient Egyptians. The BA resides in a place of consciousness that is outside time and space, as you construct it.

It’s entry point is at a place above the head where your hands would meet were you to raise your hands together and touch them above your head. This interdimensional aspect of your self, the BA, is highly receptive to appreciation. And it is from the BA that you receive the energetic that strengthens the KA and prepares it for the influx of the solar streams.

We call this method the Holon of Ascension. Like the two previous Holons we have given, the Holon of Balance and the Holon of Healing, it is based upon a specific geometric form. Geometry compels energy and specific geometries compel energy to flow in specific ways.

This particular Holon is based upon a disc. It is much like a top, if you played with such toys as a child. You place yourself inside this disc. The top of the disc corresponds with the location of the BA, where your two hands would touch were you to extend them above your head. The lower part of the disc is the base of your spine if you were to sit cross-legged. If you do this standing or sitting in a chair, then your feet would be at the base of the disc. The center line that goes through the top of the head, through your body, and through the perineum is the central axis of the disc.

In your imagination, you spin the disc around the central axis. For most people the natural direction would be to spin it to the right, but it can be to the left–which ever feels right to you is the correct direction. The size or diameter of the disc is immaterial. You can make it as large or as small as you wish. The color of the disc also does not matter, but if you are a visual person, then we suggest experimenting with making the disc white. This movement of the disc in the imaginal world… the world of your imagination…creates a vortex.

Once you start the disc to spin, your attention goes to the BA above your head and you send appreciation to the BA–the feeling of appreciation. There will be response of some kind from the celestial soul, the BA.

At this point you move your awareness to the base of your spine, to the root chakra, as this is the ground that pulls the celestial energy into the KA body. Then, for the next five to ten minutes, you simply reside inside the disc, allowing it to spin with your awareness at your BA and at the base of your spine. There will be a flow of energy from the BA into the physical body and down to the base of the spine. At times it will be a very light sensation. At other times it will be like a laser light or a column of fire or a stream. It may take many forms.

And as this energy descends from the BA into the base of the spine, it radiates into the KA body, energizing it. You can do this as many times as you wish. We suggest at least once a day. There is a caution: if you practice this too often, or for too long a period of time, you can experience a healing reaction. This is caused by the celestial energies flowing from the KA into the physical organs of the body and causing them to release negativity, toxins and other negative material that constrains their life force. As the KA body becomes more energized over a period of time, it will be able to incorporate the solarized particles from the solar stream and this will greatly accelerate your ascension.

This is the basic method. And as we suggested, once a day, five to ten minutes is all that is required, so long as your intention is clearly to move upward in consciousness.

We now wish to turn our attention to planetary service and to an energetic release we are calling The Great Triad.

The first weekend of April ( April 3-5, 2009) we are calling a gathering in Seattle, Washington in which we will utilize the Holon we have just discussed and in connection with the three sound temples that we established physically in New Mexico, Costa Rica and Nepal. The union of these three shall be for the purpose of increasing the light of illumination.

Before this event, some time in mid-March, we will release another posting, another Planetary Message, with instructions for those who are not able to join us physically in Seattle. These instructions will allow those persons who cannot join us physically, to join us energetically and participate in this action of planetary service.

From the standpoint of the Egyptian mythos and initiatory knowledge, your civilization is in the Initiation of the Anmit, which is essentially a passage from the pursuit of power, into love, and the higher realizations that come from the higher chakras. It is a struggle between those who wish to perpetuate a world of conflict, as a stage whereby they can attain and sustain power, and those who wish to live a life of cooperation–understanding that all life is interconnected.

The purpose of this gathering shall be two-fold: to impart a greater mastery of the Holon we have discussed and how to utilize the solar streams for personal ascension; and to release into the earth’s emotional atmosphere a spiritual illumination that will benefit all life and add to the side of the scale that leads to cooperation over conflict.

Click here for Tom’s Observations Regarding the Holon of Ascension

Note: The Hathors will be giving an adjunct message sometime around the second week of March with instructions for those who wish to participate in The Great Triad from a distance. If you received this email directly from us, you will automatically receive the email notification in March.

Views: 258

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by Antonia Leslie on February 10, 2009 at 2:31am
I love the hathors....always precise and informative and real...xxx
Comment by Holly on February 10, 2009 at 1:14am
Great information! Thanks for sharing! However, I see no link at the paragraph beginning "Click here for Tom's observations regarding the holon of ascension.... ??? I can never get the link button to work for me either when posting so I just type the link out in the message, so it can be copied and pasted into a new browser...

In Lak'ech,
Holly :-)
Comment by Henry on February 9, 2009 at 11:15pm
works fine for me.
Comment by Mike Ososki on February 9, 2009 at 5:05pm
thank you :)
Comment by aida al mutawa on February 9, 2009 at 4:53pm
thankj you for sharing... namaste

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service