Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

 

I CHİNG

Değişimler Kitabı

I Ching bilinen en eski yazılı metinlerden biridir ve dünya literatürünün en önemli klasik eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Çince'de I 'değişim, bilgelik' ; Ching ise 'klasik eser, kitap' anlamına gelir.

En az 5000 yılllık bir geçmişe sahip olan I Ching, dünyanın en kadim kehanet sistemi olarak da kabul edilen Bilgelik Kitabıdır.

Çin kültüründeki ve felsefesindeki neredeyse her unsur I Ching'den etkilenerek ortaya çıkmıştır. Taoizm ve Konfüçyüsyanizm'in ana temelleri I Ching'e dayanır. Çin’de halen okullarda öğretilmektedir.

Eski çağlarda kutsal bilgeler, varoluşun düzenini ve yasalarını ve sonsuz değişimin döngülerini ifade etmek istediler ve Değişimler Kitabı'nı şöyle yarattılar ;

Aydınlıktaki değişimleri, karanlıktaki değişimleri düşündüler,

Kendilerini Yaradan ile , yaradılışın gücü ile uyum içine koydular ; bu uyum içinde doğru düzeni temellendirdiler.

Dış dünyanın düzenini sonuna dek düşünerek, onun doğasının en derin çekirdeğindeki yasaları bularak, yazgının anlayışına erdiler.

Amaçları kendi doğalarının, kendi yazgılarının düzenini izlemekti.

 Böylece göğün taosunu saptadılar,

Onu karanlık ile aydınlık olarak adlandırdılar.

Yerin taosunu saptayarak bunu eğilen ile sağlam diye adlandırdılar.

İnsanın taosunu saptayarak bunu sevgi ile doğruluk olarak adlandırdılar.

Bu üç temel gücü birleştirerek I Ching'i ortaya çıkardılar....

I Ching, varoluşun sonsuz derinliklerinden, varoluş yolculuğunda olan bizlere sunulmuş sonsuz değerde bir hediyedir. Kalbinizi ona ne kadar açarsanız , o da size kendi derinliklerini ve gizlerini o kadar açacaktır.  

Varoluş ve varolan herşey Yin ve Yang'ın birliği ve devinimi ile ortaya çıkmıştır. I Ching, temelini oluşturan 8 trigram ve 64 hexagram ile, bize varoluşta Yin ve Yang'ın dansını, birlikteliklerini ve olası tüm etkileşimlerini anlatır.

I Ching bir kehanet sistemi olarak , o 'an' sorduğunuz soruya en uygun yanıtı veren evrensel bir rehberlik ve iletişim mekanizmasıdır. Bilicilik tekniklerinden birini kullanarak oluşturulan hexagramlar ile sorunuza cevap verir ve o an'ınızın devinimlerini bir ayna görevi görerek size yansıtır.

I Ching, içinde bulunduğunuz sürece ışık tutarak, gerçekleşmekte olan değişimin döngülerini daha derinden kavramanızı ve farkına varmanızı sağlar.

Bir kehanet sistemi olmanın çok daha ötesinde ; I Ching değişimin temel arketiplerini bir araya getirir ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyar.

I Ching tarih boyunca bir çok insana ilham vermiş ve çok önemli buluş ve gelişmelerin kaynağı olmuştur.

Konfüçyüs

Konfüçyüs hayatını I Ching'e adamış ve takipçileri ile uzun yıllar I Ching üzerine çalışmıştır. Böylece Konfüçyüsyanizm'in temellerini oluşturarak I Ching'in gelişiminde ve günümüzdeki haline gelmesinde büyük rol oynamışlardır. Konfüçyüs, I Ching ile ilgili olarak şu beyanatta bulunmuştur: ''Eğer yaşamıma yıllar eklenebilseydi, 50 yılımı daha I Ching'e adayarak geçirirdim; ve bu sayede büyük hatalara düşmekten kaçınabilirdim...''

Carl Gustav Jung

Analitik Psikolojinin kurucusu İsviçreli Psikiyatr Jung, I Ching'i 30 yılı aşkın bir süre boyunca incelemiş ve terapilerinde, bilicilik ya da bilinçaltının bulgulanması tekniği olarak adlandırarak kullanmıştır. Jung'un kendi sözleri ile :  ''Böyle bir kitabın bütününde ne ile ilgili olduğunu anlamak için Batı usunun belli önyargılarını bir yana bırakması zorunludur.''

Richard Wilhelm

Richard Wilhelm, önceleri batılılar tarafından anlaşılması zor bir dili olan I Ching'i herkes tarafından anlaşılabilir kılmak ve metnin simgeciliğine giden bir yol açmak için elinden geleni yapmıştır. Saygın Bilge Lao Nai-hsüan, ona felsefe ile I Ching kullanımını öğetmiştir ve Wilhelm yıllarca biliciliğin bu özel tekniğini uygulamıştır. Wilhelm'in I Ching'in özüne ve kapsamına hakim olması, çevirisi sırasında, metnin derin anlamını koruyarak Batı dünyasına ulaşmasını sağlamıştır. Wilhelm'in çevirisi günümüze kadar ulaşmış en başarılı I Ching çevirisi olarak kabul edilmektedir.

64 Hexagram ve 64 DNA Kodonu

70'li yıllarda, DNA araştırmacısı Dr.Martin Schönberger, I Ching ile genler arasında paralel bir yapı ve bir çok benzerliğin olduğunu tespit ederek, bu bağlantıyı bilimsel olarak kanıtlamıştır. I Ching 64 hexagram, 8 ana trigram ve elemetten oluşur. Aynı şekilde 64 tane olan DNA kodonlarımız da 8 elementin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.

64 DNA kodonu ve I Ching in 64 hexagramı arasındaki bağlantıları araştıran matematikçi ve bilimadamı Katya Walter , Genlerin matematiksel döngüsünün I Ching ile aynı olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca I Ching içerisindeki dizilim sistemindeki benzer eşleşmeler ; DNA'nın kendi yapısı içerisinde de geçerlidir ve gerçekleşmektedir. Amino Asitlerin kendilerine has özelliklerinin de direkt olarak, hexagramların özellikleri ile tek tek parallellik gösterdikleri tespit edilmiştir.

Araştırmalar o kadar ilerletmiştir ki, artık bir RNA adım adım I Ching yöntemi ile izlenebiliyor.

Bu çalışmalarla ilgili olarak Ph.D.Katya Walter şunu söylüyor: “Hexagramları kullanarak genler ve amino asitler hakkında daha bilmediğimiz bir çok bilgi edinilebilir.”

Zaman Dalgası Sıfır - Omega Noktası

Araştırmacı Terence McKenna, 1970'lerin ortalarına doğru  I Ching'in 64 heksagramını temel alarak, numeroloji ve fraktal matematik teorilerini birleştirerek, yükselen ve alçalan dalga formlarından oluşturan çizelgeler ve grafikler yaratan bir bilgisayar programı yaratmıştır. Bu programa 'Zaman Dalgası Sıfır' ismini vermiştir. I Ching'i baz alarak ortaya çıkan paternleri, Dünya tarihi ile karşılaştırarak incelediğinde hayret verici bir durumla karşılaşmıştır: I Ching'in zaman çizelgesinin, insanlığın biyolojik ve sosyokültürel evrimindeki değişikliklerle paralel olarak ilerlediği görülmüştür. Alçalan ve yükselen çizgilerden oluşan grafiklerde, çizgilerin en yüksekte ve en alçakta olduğu noktalar, insanlık tarihinde ve dünyamızda yaşanan bir çok değişime ve yeniliğe karşılık gelmektedir.

McKenna'nın yarattığı bu programa göre, zamanın haritalanması gizemli bir şekilde 21 Aralık 2012'de son bulmaktadır. Bu noktaya ''Zamanın Sonu'' ; ''Omega noktası'' denmektedir.

Feng Shui

Feng Shui öğretisinin kökeni I Ching'dir.

 

Feng Shui'nin 8 yönü, Bagua Haritası ve Feng Shui Pusulası  I Ching'in 8 trigramının bilgeliği ile oluşturulmuş mistik araçlardır.

 

Leibniz

18. yy filozoflarından Modern matematik mantığının kurucusu Leibniz, Kalkülüs'ün temel teoremini keşfetmiştir ve hesap makinesinin ortaya çıkmasında öncü olmuş, günümüzde bilgisayarları çalıştıran sistemin temeli olan Çift Tabanlı Aritmetiği geliştirmiştir.

Leibniz teorileri üzerine çalıştığı dönemde, Çin felsefesini ve özellike I Ching'i uzun süre incelemiş ve üzerine çalışmalar yapmıştır. I Ching’de Yin ve Yang ‘ı temsil eden kesintisiz ve kesintili çizgiler, bilgisayarları çalıştıran 1'li ve 0'lı sistem ile aynı matematiksel düzene sahiptir.

Leibniz kendi çift tabanlı sistemi ile I Ching’in sistemi arasındaki benzerlikler üzerine yazılar yazmıştır.

 

I Ching Açılımı

 

Hepimiz bazen dışarıdan bizi bize aynalayacak , yaşamımızla ilgili bize derin bir içgörü sağlayacak araçlarla iletişime geçebiliriz...

İçinde bulunduğunuz 'an'da ki durumunuza genel bir içgörü sağlamak için ya da spesifik bir sorunuza cevap almak için uygulanır.

1-2 saat arası sürer.

Alınan içgörüler ve bilinçaltı açılımları, terapi ile desteklenir.

 

I Ching Eğitimleri

I Ching Temel Düzey Eğitimi

  • I Ching Nedir ?
  • Wu-Chi Kavramı
  • Yin&Yang
  • 8 Trigram - 64 Hexagram ve Anlamları
  • 5 Element
  • Soru Sorma ve Hexagram Oluşturma Yöntemleri
  • Kehanet Biliciliği
  • Yorumlamalar

Her katılımcıya ; I Ching Kitabı, I Ching Seti, I Ching Cd'si ve Çalışma El Kitabı verilecektir.

I Ching Temel Düzey Eğitimine katılanlar, I Ching Orta ve İleri Düzey Eğitimi hakkında bilgi alabilirler.

David Doğan Beyo

İletişim;05077568088

david_beyo@hotmail.com

www.lovepeaceandharmony.org

Views: 4081

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service