Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

Kamboçya -Angkor Wat'ta Olağanüstü Bir Keşif

OLAĞANÜSTÜ BİR KEŞİF-TARİH ÖNCESİ MUAZZAM BİR ŞEHİR 24.09.2013 : Bilim İnsanları ve Arkeolojistler, yer altındaki yapıları görünteleme yöntemi olan "Lidar" kısa adlı Lazer Işınlarıyla Tarama Metodunu kullanarak, Kamboçyanın Kuzeybatısında yer alan Angkor bölgesini kuşatan balta girmemiş vahşi ormanların ve bitki örtüsünün sakladığı Tarih Öncesi bir döneme ait muazzam büyüklükte ve inanılmaz bir yapılaşma ve bilinmeyen Tapınaklara sahip bir şehri ortaya çıkardı. Avusturalyanın Sidney Üniversitesinden Arkeologların hazırladıkları haritaya göre bu muazzam Şehir 35 km.karelik bir alanı kapsamakta. Daha önceki bulgularda şehrin duvar ve hendeklerle kuşatılmış olan hemen hemen 9 km.karelik belirli bir yapılaşmayı kapsadığı belirlenmişti ancak son yapılan taramaların ışığında hazırlanan haritalar, bu kısmi şehir yapılaşmasının dışında da kilometrelerce uzanan daha fazla bir şehir yapılaşma Izgarasının var olduğunu ortaya çıkardı. İnanılmaz bir Planlama eseri olarak görünen bu şehrin yollarının dört yön esas alınarak tanzim edildiği, yaşam ünitelerinin 100 metreye 100 metrelik bloklar halinde ve 4 yerleşim ve içinde de 4 adet havuz barındıran birimler şeklinde, muson yağmurlarına karşı yer seviyesinden yeterli miktarda bir yüksekliğe inşaa edildiği, çevrelerindeki Prinç Tarlalarına ulaşım yollarının setler şeklinde, taşkınların ulaşamayacağı bir biçimde tanzim edildiği belirlendi. Bilim İnsanları ve Arkeologlar şimdilerde hayret verici bu şehri ve bir sanat eseri olan bu muazzam yapıları kimlerin inşaa ettiğini ve onların nereden, nasıl geldiklerini, dahası sonrasında nereye, nasıl kaybolduklarını araştırıyorlar... Bu uygar İnsanların, günümüzden 70 bin yıl, belki de çok daha öncesinden beri varlığını sürdürerek 30 binli yıllardan sonra, varlığını 12 binli yıllara kadar sürdürecek olan Atlantis Uygarlığına devretmiş ve sonrasında Pasifik Okyanusuna gömülmüş olan MU Kıtasından kaçan-gelen İnsanlar olduğunu ileri sürmek pek de akıl dışı olmasa gerek. Onların izini bu günün Yeni Zelandasında, Havai adalarında, Endenozyada ve Brumada vb.lerinde sürmek hala olası ve yerel Kültürler ve bazı kalıtlar hala onların izini taşıyor... Beklenen ise sadece bu bulguların kadim geçmişle çakıştırılması ve gerçek tarihin ne olduğunun ortaya serilmesidir... Çünki o zaman gerçekten Dünyada birçok şey bir daha geri döndürülemez bir biçimde değişecektir...

Süleyman Kaya

http://www.gozlemci.org/ruh-ve-madde/angkor-wat-sehrinde-yeni-yapil...

Views: 582

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service