Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

Kendi Işığınızın İhtişamıyla Yıkanın

Vücudumuz fiziksel doğamızın ruhsal doğamızla kalp çakramızda buluştuğu yerde yatan bir mundi eksen içerir.
Mundi Ekseni Göreceli Alan, makro kozmos ve Kuantum Alanı, mikro kozmos arasındaki geçiş noktası gibi görünmektedir.
İnsan da mikrokozmos ile makrokozmos arasında mevcut olarak görülür.İnsan, dünyalar arasında bir kanal olarak olabilir denilmekte... Dolayısı ile tüm bedeniniz bir mundi ekseni olarak dünyayı ve gökyüzünü birbirine bağlaması ile bir tapınak olarak da kabul edilir.

-------------------------

Jungian psikolog Halligan da

kundalini'nin uyanmasını,

eski simyasal metinlerde açıklanan 
filozof taşınına ulaşılmasındaki 
metallerin dönüşümünün yedi aşamasıyla karşılaştırır.

-------------------------

Sefirot ve Hinduizm ve Budizm tarafından tanınan 
Çakra sistemi gibi daha soyut olan Hayat Ağacı temsillerinden bazıları, 
insan vücudu kavramının 
gökyüzü ve dünya arasında bir direk olduğu konusunda birleşir.

----------

İnsan vücudunun bir mundi ekseni olduğu düşüncesi 
Leonardo da Vinci’nin Vitruvius Adamı’nın yanı sıra 
Yoga ve Tai Chi’nin uygulamalarında da görülebilir.

----------

İnsan vücudu ve başın üstündeki çakraların 
tabandan tepeye yükselen dikey enerji sütunu olarak
dünya ekseninin 
sembolünü ifade ettiği belirtilir.

----------

Doğu geleneklerinin mundi ekseni,

Sushumna Nadi olarak geçer.

Bu, Bilinç Kılıcı, 
güneşi ve dünya alemlerini birbirine bağlayan 
Güneş Kürüğü. 
Kadüse'nin merkezi sütunu
Hayat Ağacı'nın Orta Sütunu'na karşılık gelir.

----------

Mundi Ekseni Sütununun, 
meditasyondaki bir kişinin sadece Çakraları ile bağlandığı, 
fiziksel beyin ile yüksek benlik arasında bir köprü işlevi gören 
ve gökkuşağı köprüsü olarak da anılan 
Antahkarana'yı da temsil ettiği belirtilir.

----------

Her insanın kendi öz eksenine sahip olması,

onu kendi Güneşine bağlar.

----------

Yedi büyük çakramız veya enerji merkezimiz var.

Üç alt çakra - kök, sakral ve solar pleksus - 
fiziksel, duygusal ve zihinsel süreçlerimizi,

Üç yüksek çakra - boğaz, üçüncü göz ve taç - 
yaratıcılığın, iç görü ve ruhu birleştirmenin daha yüksek işlevlerini barındırır.

----------

Mundi Ekseni sayesinde merkezimize geliyoruz; 
zihin ve beden, 
gök ve yer, 
ruh ve madde arasındaki dengeyi buluyoruz.

----------

Çakralar aynı zamanda iç ve dış dünya arasındaki portallardır;

dışarıdan aldığımız enerjileri dengeliyorlar

----------

Dr. Frederick Lenz de

"Çakra bir kapıdır.

Bunlar sizi başka boyutlara yönlendiren kapılardır.

Fakat onlardan başka her şeyin dışlanmasına odaklanmalısınız"

demekte...

----------

Ya da bir Sufi nin dili ile;

"Hiçbir yere seyahat etmeye gerek yok.

İçinizde yolculuk yapın

ve kendi ışığınızın ihtişamıyla yıkanın ”

Kaynak ; Hülya Reis

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1856809927774940&set=a....;

Views: 129

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service