Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

KUTSAL ERKEĞİN 7 ÖZELLİĞİ

1) Egosu tarafından yönetilmez.

Kutsal yanıyla buluşmuş erkek Ego’sunu tanımlamayı öğrenmiştir ve “dikey” düşünce yapısını saklamaz (her zaman daha iyi ve başkalarından daha güçlü Olma isteği).

Bir bütünün parçası Olduğunu anlamış, salt erkek değil insan Olarak da bu gezegendeki yerinin farkında ve kadınla erkek arasında bir “önem farkının” bulunmadığını bilmektedir.

Gücünü ispatlamak için kimseyi ezmeye ve hükmetmeye ihtiyacı yoktur.

Kim Olduğunu bilmek ve kendini tanımlamak için statülere ihtiyacı yoktur.

Evren ve ruh ölçeğinde, statünün anlamsızlığını ve Batı toplumunda yapay olarak üretildiğini bilir.

Boş bir güç yarışında kendini yıpratmak ve soluksuz kalmak istemez.

Bununla mutlu Olunamayacağını bilir.

 

 

2) Duygularını kabul eder, Onları göstermekten korkmaz ve kalbi ile bağlantı kurmuştur

Kutsal boyutu ile bağlantı kurmuş erkek kalbi ile de bağlantı kurmuştur.

Bir kalp sahibi Olmanın sadece kadınlara özgü bir özellik Olamayacağını, aksine, sadece kalp sahibi erkeklerin dünyayı değiştirebileceklerini, mevcut ego hakimiyeti ve, insanları, hayvanları, tüm gezegeni yok eden güç arayışını tersine çevirebileceklerini anlamıştır.

Başka erkeklerle karşı karşıya gelme pahasına da Olsa, yanlışlar karşısında ayağa kalkarak düşüncesini söylemekten çekinmez.

Gerektiğinde duygularını, kadın, çocuk ve hatta diğer erkeklerin önünde dahi göstermekten korkmaz.

Samimiyetle duygulandığında ağlamaktan çekinmez.

Güzeli sevmekten korkmaz.

İyiyi sevmekten de…

 

 

3) Gücünü iyilik yapmak için kullanır.

Kutsal Erkekle buluşmuş Olan erkek fiziksel ve zihinsel gücünü iyilik yapmak için kullanır.

Kendini başkalarının yerine koymayı bilir.

Elinden geldiğince herkese yardım etmeyi ve korumayı sever ve arzular.

Bunu yaparken erkek, kadın, hayvan ayrımı yapmaz.

O'nun için bütün yaşam şekilleri saygıyı hak etmektedir.

Bir iyilik gücü O'lmayı, erkek kadın tüm insanları, hayvanları ve doğayı korumayı ister.

 

 

4) Kadınlara saygı duyar ve onlardaki Kutsal Kadını Onurlandırır.

İçindeki Kutsal Erkekle buluşmuş Olan erkek, Kadını sever.

Onu kendine eşit ve tamamlayıcı Olarak görür.

Onun için kadın Tanrısal bir varlıktır (aynı erkek ve hayvanlar gibi) ve hiç bir farkı yoktur.

Onu Onurlandırmaya çalışır ve asla aşağılamaz.

Ondaki “Kutsal Kadın” yanını da över ve bu ruhsal yana ulaşması için kadını cesaretlendirir.

Kadına bir “Tanrıça” gibi davranır ancak bunu kadının kensine hükmetmesine izin vermeksizin yapar.

Kadını tüm potansiyel ve gücüne ulaşmış haliyle beğenir ve kendi gücünün bilincinde Olduğundan bu Onu korkutmaz.

Kendi kutsal yanlarıyla karşılaşmamış kadınlar tarafından çekilmez, ne istediğini bilir ve bizzat hak etmedikçe ya da istemedikçe “eğilmez”.

Kutsal Kadınla buluşmamış bir kadınla karşılaştığında (öz kimliğini unutuş ya da bedensel cinsiyetine indirgendiğini zanneden kadın) Ondan faydalanmaya çalışmaz.

Aksine, bu fırsatı kadına gerçekte kim Olduğunu ve saygınlığını hatırlatmak için kullanır.

Kendine denk, kutsal kadın yanıyla barışık bir kadını arzular.

Aşk ilişkilerinin ruhsal amacını kavramıştır.

Bu amaç mümkün Olan en iyi halimize gelene dek birlikte gelişmektir.

 

 

5) Cinsellik tarafından kontrol edilmez.

Kutsal Erkek, cinsel enerjisinin gücünün farkına varmıştır ve bunu yıkmak ya da can yakmakta kullanmaz.

Cinsel eylemin çok güçlü Olduğunu, içrek bir bakışla, çok büyük enerji alışverişlerine yol açtığını, kötü niyetle kullanıldığında seksin çok yıkıcı Olacağını bilir.

Cinselliğini sever, reddetmez, ancak cinsel enerjisini kendisine, bilinçsiz cinsel faaliyetlerde yaşanması imkansız, güçlü duygu “kokteylleri” sunabilecek bir partnerle kullanmayı tercih eder.

Kendi arzularına dikkat etse de, karşısındakinin arzularına da Odaklanır ve almaktan çok vermeyi sever.

İlişkilerinde dürüsttür ve bir kadınla Olan ilişkide en önemli şeyin “samimiyet” Olduğunu öğrenmiştir.

Yalanın ne derece tahrip edici Olduğunu bilir ve kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmaz.

 

 

6) Çocuklar, kadınlar ve diğer varlıklarla, kısaca tüm dünyayla ilgili kaygı taşır.

Kutsallığıyla buluşmuş erkek bir bütünün parçası Olduğunu ve yeryüzündeki hiç bir şeyin kendi emrinde Olmadığını iyi bilir.

Anlamıştır ki, karşısına çıkan her çocuk Onu gözlemleyecek ve Ondan etkilenecek.

Karşısına çıkan her kadını mutlu ya da mutsuz kılma gücüne sahip Olduğunu da bilir.

Hareketlerinin dünyada etkileri olabileceğinin ayırdındadır.

Varlığını dünyayı değiştirmek için kullanabileceğini, Olumlu bir iz bırakabileceğini de bilir.

 

 

7) Kendisini “bir erkek” yapan fiziksel erkek özelliklerini reddetmez ve kimliğini rahatça dışavurur.

Kutsal yanlarıyla buluşamamış bazı erkekler tüm erkeksilik şekillerini yadsırlar.

Yukarıda sergilenmiş tüm negatif özellikler de dahil, erkeklerde hoşlarına gitmeyen tüm özellikleri, şuurlu ya da şuursuz bir şekilde reddederler.

Bize dayatılmış erkek modeline direnmek adına  “erkek” olmak istemezler.

Ancak sonuçta, kendi özlerini de redderek acı çekerler.

Bu erkeklerin, gerçek ve dünyaya yararlı erkek özelliklerini gururla güçlendirmeye, kendi kutsal taraflarıyla buluşmaya ihtiyaçları vardır.

 

Eril Güç çok güzel bir şeydir.

İyilik için kullanılabilir ve reddedilmemelidir.

Kendi kutsal özüne bağlı erkek derin bir iyilik sahibi, kalbiyle düşünen çok güçlü bir varlıktır.

 

Kendi kutsal kadınlığı ile buluşmuş bir kadın için kutsallığına ermiş bir erkek kadar çekici bir şey yoktur.

Bu dayanılmaz bir çekimdir çünkü kendimizi tamamlayacak varlıklar tarafından çekilmeye programlıyız.

Erkeklerin çoğu kadınları çekmek için para, statü, güç gerektiğini düşünürler.

Ancak gerçeğe son derece uzak bir konumdadırlar.

Bir kez daha, kutsallığına varmış kadının aradığı şey, erkeğin gücüdür.

Ancak bu güç iyiliğin zorlu sınavından geçmelidir.

 

Kutsallıklarıyla buluşmuş kadınların siz kutsal adamlara ihtiyacı var.

Dünya da, dengelerin değişmesi, yeni bir tür güçlü, duyarlı, başka insanlar ve çevre için kaygılı, kadınlar, çocuklar, erkekler, hayvanlar ve tüm dünya için ayağa kalkmaya hazır olan sizi bekliyor.

 

SİZE ihtiyacımız var, dünyanın SİZE ihtiyacı var.

 

'İnsanın Yolculuğu'

 

NOT: Bu dökümanı, sitemizin değerli üyelerinden Naci Bayşu Bey'in bir internet paylaşımından almıştım, kendisine sitemiz adına katkısı için teşekkür ederim.

Views: 748

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by Pelinsu Zeybek on April 29, 2015 at 10:41am

Sitemizin GERÇEK KUTSAL ERKELERİ: Canım Yüksek Ahlaklı Kardeşim David Doğan, canım arkadaşlarım: LPH Yoldaşım Eser, Yeniçağ Yoldaşım Emre GÜNEY, bana çok katkılar veren Engin ILGAZ, kalp bağı kurduğum canım My Brother Laurence Matthews, ULVİ - Altın Kalpli Lewis Elbinger, birbirimizle çoğu kişiyle paylaşamadığımız özelimizi paylaştığımız - kalp bağı yağtığım IŞIK İşçisi 'My Brother Destiny Sojouner'......(bu değerli isimler şu an aklıma gelenler sadece...) : SİZLER HEPİNİZ DE KUTSAL ERKEKLERİNİZ..!!.. Sizlerle Gurur ve Onur duyuyorum! İyi ki VAR'sınız!

VAR'lığınızla Gezegenimizin karanlığa gömülmüş Maskülen-Eril Enerjisini yükseltmede rolünüz çok büyük, sizler ve sizin gibi gezegenimizde maalesef çok az sayıda olan kutsal erkekler: karanlığa gömülmüş Eril Enerjiyi Şifalandırmada - Evrimleştirmede GÜCÜNÜZ & ROLÜNÜZ hafife alınacak gibi değil - Sizlerin enerjisi karanlık eril enerjiden çok daha yüksek frekansta! Bu anlamda hepiniz de GÖREVLİ ve de SORUMLULUK sahibisiniz..!!..

Biliyorum, sayılarınız arttıkça bu gezegendeki karanlık eril enerji aydınlığa çıkacak, bundan eminim......ve bu süreç de bence o kadar da uzun değil  ..!!..  

Sitemizin GERÇEK KUTSAL BAYANLARI: Canımın içi Yoldaşlarım: 'Çiğdem Ağkuş, Derya Kip, Filiz Koç, Kamelya'; canım altın kalpli Tülay Aker Mutlu Hanımcığım, canımın içi spiritüel kız kardeşim Esra TAN, canım çok özelimizi paylaştığımız - kalp bağı kurduğumuz değerli Duygu Karaibrahimoğlu, canım değerli TUNE Şifacım Nilgün SARAR Hanımcığım, canım değerli THETA HEALING Hocam Sibel Kavunoğlu, canım ablalık yaptığım İngiltere'den Helenda Rontago, canım kalp bağı yaptığım 'Wounded Healer' / 'Yaralı Şifacı' (Sitemize çok katkıları olan) Montse'ciğim, canım Sterre ve Vania, canım özel Durga'm......(şimdilik aklıma gelen isimler bunlar....) : "SİZLER HEPİNİZ DE KUTSAL BAYANLARSINIZ..!!.." Hepinizle de GURUR ve ONUR duyuyorum! İyi ki VAR'sınız..!!..

Sizlerin gezegenimizde çığlıklar atan - acı çeken - can çekişen DİŞİL - FEMİNEN Enerjinin sağlığına kavuşmada ve kurtulup özgürleşmesinde / acılarının dinmesinde ROLÜNÜZ ÇOK BÜYÜK..!!.. Ve de gezegenimizdeki aynı zamanda dejenere olmuş / ahlakını kaybetmiş / bozulmuş / TEHLİKELİ (ki kadının tehlikesi hiçbir şeye benzemez - resmen ŞEYTANIN ta kendisidir(!), bunu bizzat tecrübe edenlerdenim: Başıma 6 tane böyle tehlikeli kadın ne belalar açtılar.....bana ne travmalar yaşattılar....hayatımı-sağlığımı-mutluluğumu nasıl da mahvettiler ve onların şeytanlıklarının bedellerini nasıl da ağır ödedim!!) dişilere de doğru yolu göstermede ve onları dönüştürmede de rolünüz büyük..!!.. Bu sizlerin GAİA'ya karşı sorumluluğunuz aynı zamanda!

KUTSAL KADININ '7' ÖZELLİĞİ

1) Kişisel kıymetinin cinselliği ile hiçbir ilgisi O'lmadığını anlamıştır.

woman-indian-spirit

Kutsallığı ile buluşmuş kadın, kimliğini sadece kendisinin tanımlayabileceğini anlamıştır.

Kıymetinin karşı cins için çekici O'lup O'lmamasına bağlı O'lmadığını bilir.

Kabul edilmek ve sevgi ihtiyacının karşılanması için bir bedel O'larak değil, sadece kendisi arzuluyorsa seksi O'lur.

Sürekli O'larak karşı cinsin, hele birlikte O'lmayı asla arzulamayacağı erkeklerin gözünde seksi O'lma hapisanesinin tutsağı O'lmaz.

Bu O'yuna kapılmış bir kadının eninde sonunda bir kurbana dönüşeceğini bilir.

Aksine, 'O' özgür bir kadındır.

 

2) Diğer kadınlarla rekabete girmeyi istemez.

Kutsal yanıyla tanışmış kadın başka kadınlarla rekabeti arzulamaz.

Ancak O'nlara yardım etme ve destekleme güdüsüyle donanmıştır.

Kadın “kardeşlerini” cesaretlendirmek için zayıf yanlarını O'nlarla paylaşmaktan çekinmez.

O'nlara tavsiye verir ve bu dünyada kadın, ya da sadece insan O'larak ileri gitmeleri için yardım eder.

Çatışma durumunda, erkeklerin bakış ve yargılarına rağmen kadınların savunmasını üstlenmeyi bilir.

3) Güç kaybetme korkusuyla kadınlık vasıflarını yadsımaz, aksine O'nları geliştirir.

woman-river-boat

Kutsallıkla buluşmuş kadın kendi özünü O'luşturan kadınsı özelliklerini bilir ve geliştirir.

Dişil Enerji, başka özelliklerin yanında, şunları da içerir: şefkat, hassaslık, dinleme, empati, yumuşaklık, duygusal akıl, uyum arayışı, yaratıcılık, iyileştirici güç, başkalarıyla ilgilenme.

Bu yanlarıyla gurur duyar ve O'nları reddetmeye kalkmaz.

Erkeklere özenmez.

Gerçek gücün, ne fiziksel kuvvetle, ne bağırarak, ne de insanları manipüle ederek elde edilmediğini, ancak ve ancak iç barışla, iç uyumla, güvenle, Sevgi ve özgürlükle elde edildiğini bilir.

 

4) Dünyaya etki etme kaygısı taşır. Yarattığı etkilerin farkındadır.

Gelişiminin Ruhsal aşamasına ulaşmış kadın, Dişi Enerjisinin gücünü, sahip O'lduğu ruh şifalandırıcı yeteneği, erkekler üzerindeki dönüştürücü gücü ve Dünya üzerindeki dönüştürücülüğünü farketmiştir.

İnsanın ve Dünya’nın sadece Sevgi, dinleme, şefkat ve empatiyle gelişebileceklerini bilir.

Kutsal Kadın’ın ilkeleri vardır, tutarlıdır ve kandırılamaz.

Kutsallığıyla bütünleşmiş kadın, hayatına girenler erkeklerden başka, karşılaştığı diğer erkekler üzerindeki etkisini bilir.

Çevresindeki çocukların ve diğer kişilerin kendisini gözlemleyerek etkileneceklerinin de ayırdına varmıştır.

Bu nedenle O'nlar üzerinde mümkün O'lan en güçlü etkiyi bırakmaya kararlıdır.

Mahatma Gandhi: “Yükselen her ruh, dünyayı da yükseltir” demiştir.

Bu kadın da, karşılaştığı her şeyi ışığa dönüştürmek için Sevgi ve ışıkla parlatmak ve eliyle dokunduğu her şeyde O'lumlu etki yaratmak ister.

 

5) Bedenini sevmek için erkeklerin bakışına ihtiyacı yoktur.

divine-masculine-feminine

Kutsal Kadın’la buluşmuş kadın bedenini sever ve kendini sevmek için erkeklerin O'nayına ihtiyaç duymaz.

Bedeninin kutsal bir mabed O'lduğunu anlamıştır.

Başkasının girmesine izin vereceği bu mabedi önce kendisinin kabul etmesi gerektiğini, bunun da moda tanımlar ve kalıplaşmış sosyal kurallarla O'lamayacağını bilir.

Güzelliği her şeyden önce iç güzelliğidir ve gerçekte kim O'lduğunu dışa vurmaktan korkmaz.

Dış görünüşü ve tarzıyla kendi beğeni ve zevklerini ifade eder.

O'lmak istediği kadına ait özellikleri dış görünüşüyle belli eder.

 

6) Kutsal Erkekle ittifak ve işbirliği arar. Aşk ilişkilerinin ruhsal amacını da anlamıştır.

Ruhsal kimliğiyle tanışmış kadın yanında O'lmasını istediği erkek hakkında net fikir sahibidir ve hak ettiğinden azı için kendini alçaltmaz.

Aslında, kendini bütün hissetmek için kimseye ihtiyacı yoktur, kendi tutkuları, kendi dünyası vardır.

Ancak mükemmel içsel uyumunda Kutsal Erkek enerjisiyle buluşmayı diler.

Bunun amacının, herbiri ötekinin yukarıya yükselmesine yardım etmeyi arzulayan, birlikte evrimleşmeye, fiziksel, duygusal ve ruhsal vecd’e (extase) yönelmiş iki varlığın güçlü birlikteliğini “doğurmak” O'lduğunu bilir.

 

7) Ruhsal bilinç sahibidir ve sürekli gelişmek ister.

woman-aging-beauty1

Kutsallığıyla buluşmuş kadın, dünyadaki rolünün ve etkisinin bilincindedir.

Sürekli ilerleme ve kendini sorgulama halindedir.

Hayat hakkında sorular sorar ve her geçen gün daha iyi biri O'lmaya çalışır.

Bilgeliği arttığı için içsel güzelliği her yıl giderek artar.

Yaşlanırken dahi güzelliği kendini aşar çünkü güzellik herşeyden önce enerjidir ve bu görünmez enerji öncelikle içseldir.

'O' da bunu çok iyi anlamıştır.

Söz konusu O'lan kalbin, sevginin, şefkatin ve yumuşaklığın güzelliğidir.

O'nun ışığı dünyayı ve her birimizi aydınlatır.

Gençliğindeki fiziksel özellikleri değişse de, gücü azalmaz, aksine, tükenmez bilgeliğiyle ve ışığıyla ilham vermeyi sürdürür.

'İnsanın Yolculuğu'

Comment by David Dogan Beyo on April 21, 2015 at 12:15pm

Comment by nefesleyolculuk on April 6, 2015 at 7:45pm

Comment by DERYA KİP on April 4, 2015 at 9:52am

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service