Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

1) Kişisel kıymetinin cinselliği ile hiçbir ilgisi O'lmadığını anlamıştır.

woman-indian-spirit

Kutsallığı ile buluşmuş kadın, kimliğini sadece kendisinin tanımlayabileceğini anlamıştır.

Kıymetinin karşı cins için çekici O'lup O'lmamasına bağlı O'lmadığını bilir.

Kabul edilmek ve sevgi ihtiyacının karşılanması için bir bedel O'larak değil, sadece kendisi arzuluyorsa seksi O'lur.

Sürekli O'larak karşı cinsin, hele birlikte O'lmayı asla arzulamayacağı erkeklerin gözünde seksi O'lma hapisanesinin tutsağı O'lmaz.

Bu O'yuna kapılmış bir kadının eninde sonunda bir kurbana dönüşeceğini bilir.

Aksine, 'O' özgür bir kadındır.

 

2) Diğer kadınlarla rekabete girmeyi istemez.

Kutsal yanıyla tanışmış kadın başka kadınlarla rekabeti arzulamaz.

Ancak O'nlara yardım etme ve destekleme güdüsüyle donanmıştır.

Kadın “kardeşlerini” cesaretlendirmek için zayıf yanlarını O'nlarla paylaşmaktan çekinmez.

O'nlara tavsiye verir ve bu dünyada kadın, ya da sadece insan O'larak ileri gitmeleri için yardım eder.

Çatışma durumunda, erkeklerin bakış ve yargılarına rağmen kadınların savunmasını üstlenmeyi bilir.

3) Güç kaybetme korkusuyla kadınlık vasıflarını yadsımaz, aksine O'nları geliştirir.

woman-river-boat

Kutsallıkla buluşmuş kadın kendi özünü O'luşturan kadınsı özelliklerini bilir ve geliştirir.

Dişil Enerji, başka özelliklerin yanında, şunları da içerir: şefkat, hassaslık, dinleme, empati, yumuşaklık, duygusal akıl, uyum arayışı, yaratıcılık, iyileştirici güç, başkalarıyla ilgilenme.

Bu yanlarıyla gurur duyar ve O'nları reddetmeye kalkmaz.

Erkeklere özenmez.

Gerçek gücün, ne fiziksel kuvvetle, ne bağırarak, ne de insanları manipüle ederek elde edilmediğini, ancak ve ancak iç barışla, iç uyumla, güvenle, Sevgi ve özgürlükle elde edildiğini bilir.

 

4) Dünyaya etki etme kaygısı taşır. Yarattığı etkilerin farkındadır.

Gelişiminin Ruhsal aşamasına ulaşmış kadın, Dişi Enerjisinin gücünü, sahip O'lduğu ruh şifalandırıcı yeteneği, erkekler üzerindeki dönüştürücü gücü ve Dünya üzerindeki dönüştürücülüğünü farketmiştir.

İnsanın ve Dünya’nın sadece Sevgi, dinleme, şefkat ve empatiyle gelişebileceklerini bilir.

Kutsal Kadın’ın ilkeleri vardır, tutarlıdır ve kandırılamaz.

Kutsallığıyla bütünleşmiş kadın, hayatına girenler erkeklerden başka, karşılaştığı diğer erkekler üzerindeki etkisini bilir.

Çevresindeki çocukların ve diğer kişilerin kendisini gözlemleyerek etkileneceklerinin de ayırdına varmıştır.

Bu nedenle O'nlar üzerinde mümkün O'lan en güçlü etkiyi bırakmaya kararlıdır.

Mahatma Gandhi: “Yükselen her ruh, dünyayı da yükseltir” demiştir.

Bu kadın da, karşılaştığı her şeyi ışığa dönüştürmek için Sevgi ve ışıkla parlatmak ve eliyle dokunduğu her şeyde O'lumlu etki yaratmak ister.

 

5) Bedenini sevmek için erkeklerin bakışına ihtiyacı yoktur.

divine-masculine-feminine

Kutsal Kadın’la buluşmuş kadın bedenini sever ve kendini sevmek için erkeklerin O'nayına ihtiyaç duymaz.

Bedeninin kutsal bir mabed O'lduğunu anlamıştır.

Başkasının girmesine izin vereceği bu mabedi önce kendisinin kabul etmesi gerektiğini, bunun da moda tanımlar ve kalıplaşmış sosyal kurallarla O'lamayacağını bilir.

Güzelliği her şeyden önce iç güzelliğidir ve gerçekte kim O'lduğunu dışa vurmaktan korkmaz.

Dış görünüşü ve tarzıyla kendi beğeni ve zevklerini ifade eder.

O'lmak istediği kadına ait özellikleri dış görünüşüyle belli eder.

 

6) Kutsal Erkekle ittifak ve işbirliği arar. Aşk ilişkilerinin ruhsal amacını da anlamıştır.

Ruhsal kimliğiyle tanışmış kadın yanında O'lmasını istediği erkek hakkında net fikir sahibidir ve hak ettiğinden azı için kendini alçaltmaz.

Aslında, kendini bütün hissetmek için kimseye ihtiyacı yoktur, kendi tutkuları, kendi dünyası vardır.

Ancak mükemmel içsel uyumunda Kutsal Erkek enerjisiyle buluşmayı diler.

Bunun amacının, herbiri ötekinin yukarıya yükselmesine yardım etmeyi arzulayan, birlikte evrimleşmeye, fiziksel, duygusal ve ruhsal vecd’e (extase) yönelmiş iki varlığın güçlü birlikteliğini “doğurmak” O'lduğunu bilir.

 

7) Ruhsal bilinç sahibidir ve sürekli gelişmek ister.

woman-aging-beauty1

Kutsallığıyla buluşmuş kadın, dünyadaki rolünün ve etkisinin bilincindedir.

Sürekli ilerleme ve kendini sorgulama halindedir.

Hayat hakkında sorular sorar ve her geçen gün daha iyi biri O'lmaya çalışır.

Bilgeliği arttığı için içsel güzelliği her yıl giderek artar.

Yaşlanırken dahi güzelliği kendini aşar çünkü güzellik herşeyden önce enerjidir ve bu görünmez enerji öncelikle içseldir.

'O' da bunu çok iyi anlamıştır.

Söz konusu O'lan kalbin, sevginin, şefkatin ve yumuşaklığın güzelliğidir.

O'nun ışığı dünyayı ve her birimizi aydınlatır.

Gençliğindeki fiziksel özellikleri değişse de, gücü azalmaz, aksine, tükenmez bilgeliğiyle ve ışığıyla ilham vermeyi sürdürür.

'İnsanın Yolculuğu'

Views: 742

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by Tülay Mutlu on May 12, 2015 at 7:32pm

Comment by DERYA KİP on July 4, 2014 at 7:29am

Teşekkürler David, teşekkürler LovePeaceandHarmony, SEVGİ ve IŞIKLA...

Comment by DERYA KİP on July 4, 2014 at 7:16am

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service