Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

THIS IS OUR MOMENT! - O AN ŞİMDİ...

O AN ŞİMDİ...

Yüreğimizin derinliklerinde dünyanın bu zor zamanların bir gün geleceğini hepimiz aslında biliyorduk. Asırlardan beri tüm dinler ve kehanetler dünyanın sonunu anlattılar. Kutsal kitaplarda birçok defa şu an insanlığın içinde bulunduğu durumdan bahsedildi. Bu İncilde haykırma ve dişleri gıcırdatma zamanı olarak geçer. Bu talihsiz bilgilere rağmen, bilin ki HEPİMİZ Dünyanın şu an içinde bulunduğu temizlik döneminde dünyada olmak için gönüllü olduk.

Kendimize şu soruları sorabiliriz; neden kendimize bu kadar acı çektiriyoruz Dünyanın evrimi süresince en zor olan bu dönemde neden bedenlenerek dünyaya gelmeyi seçtik Soruların cevabı açık Biz Dünya da bedenlenmeyi seçtik çünkü bize büyük RESMİ gösterdiler.

Bu resimde biz çabalarımızın sonucunu gördük. Ve bu resimde biz şu an insanlığın düşüşü ile beraber yaşanılan teknik temizlikten sonra tüm olumsuzlukların IŞIĞA geri dönüştürüldüğünü gördük. Bu sır ile biz; şu an varlığımızın her bir hücresinde ne kadar acı çekersek çekelim sonuçta herşeyin çektiğimiz acılara değeceğiniz biliyoruz. Bize Yeni Dünyanın tüm ihtişamı gösterildi. Ve bu resimde biz; insanlığın ve dünya üzerindeki varlık bilincinin bütün olarak BİRLİK bilinci ile yaşadığına tanık olduk. Yeni Dünyada her bir ruh diğer canlı, cansız tüm yaşam boyutlarında bulunan ilahi gücü görüyordu ve ona saygı gösteriyordu. Her koşulda insanların bütünün hayrına olacak olan en doğru çözümü bulmak için beraber çalıştığını gördük. Tüm çabalar kazan-kazan ile sonuçlanıyordu. Şu an dünyada yaşanan tüm acı ve hastalıkları aşabilen Yeni bir Dünya yaratıldı. Biz neşe, sevgi, bolluk, bereket, sağlık, mutluluk, bilgelik, aydınlanma ve Tanrısal ait tüm güzelliklerin dünyada yaşandığını gördük.

Ancak, bu bizim bu dönemde dünyada bedenlenmeyi seçmemizin tek nedeni değildir. Yüksek benliğimiz Tanrıların çocuklarının evrimi söz konusu olduğunda geçerli olan Evrensel Kanunları biliyordu. Yani, biliyorduk ki dünya üzerinde fiziksel boyutta bir şeyin oluşabilmesi için, bunun bu boyutta yaşam süren varlıkların özgür iradesi ile istenmesi gerekiyordu. Yüreğimizden gelen ses dünyayı mükemmel Yeni Dünya?ya dönüştürmek için fiziksel boyutta yapmamız gerekenleri bize söylüyor. ?Tanrı?nın yeryüzünde bedenlere ihtiyacı var? denmesinin sebebi budur.

Şunu hatırlatmak isterim ki her ne kadar Yerin-Göğün Hakimleri bizi bu yarattığımız korkunç durumdan kurtarıp çıkarmak isteseler de onlar özgür iradelerimize müdahale edemezler. Ancak, eğer biz Yerin Göğün Hakimlerinden yürekten yardım istersek, bu yakarışlarımız cevapsız kalmayacak ve dünyaya yardım yağmur gibi yağacaktır.

Şu an, misafir olarak geldiğimiz dünyada isteyerek veya istemeyerek yarattığımız bu olumsuz şartları neye dönüştürmek istiyorsak Tanrı?nın Kutsal Işığı?nı ona doğru çağırmamız gerekiyor.

Tanrılar bize dünyada bedenlenip diğer Işık İşçileri ile birleşerek mucizeler gerçekleştirebileceğimizi gösterdiler. Işık İşçileri ve Yerin Göğün Hakimlerinin birlik olup çalışmasıyla Dünyaya Cenneti getirebileceğimizi gördük. Birlikte su yüzüne çıkmakta olan negatif olguları hızlı bir şekilde dönüştürebileceğimizi gördük. Har gür içinde olan dünyadaki canlı cansız tüm yaşam formlarını yıl değil birkaç ay içinde dönüştürebileceğimize tanık olduk. Bu nedenle her birimiz gönüllü olarak dünyada bedenlenmeyi seçtik. İlahi Planın amacı bizimle birlikte çalışarak Yeni Dünyanın fiziksel temelini atmak ve Tanrı?nın ışığını mükemmel olan Yeni Dünyaya tekrar çağırmaktır.

Biz tüm yaşam ile BİRiz. Bu demektir ki dünya üzerindeki her şey birbirine bağlıdır; birbiriyle ilintilidir. Yaşamın bir bölümünü etkileyen bir şey yaşamın diğer bölümlerini de etkiler. Ben yükseldikçe tüm yaşam da yükselir. Dolayısıyla, BİR olmamızı nedeni ile her birimiz başka bir erkek, kadın ve çocuk adına; onların vekili gibi hareket edebilme imkanına sahibiz.

Ne zamanki biz Tanrıların çocukları olarak karşılıksız İlahi Sevgi?mizi sunarsak Tanrılar da bizim bu desteğimizi kat kat ışıkla güçlendirirler. Şu anda, taktir-i ilahi biz ışık işçilerini perdenin daha da yakınına gelebileceğimiz şekilde yaklaşmamıza imkan vermektedir. Ve şu anda yüceliklerden dünyaya yaradılışın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok destek gelmektedir.

Bizler şu an insanlığın şimdiye kadar deneyimlemediği kadar büyük bir teknik temizlik sürecinin içindeyiz. Bu olay aslında bizi ışığa doğru yönlendiren güçlü bir etki sağlamaktadır. Dünyanın birçok yerinde insanlar uyanmaktalar. Onların yüksek benlik bilinci şu an düşüncelerinden, sözlerinden, hareketlerinden veya duygularının da üstün olarak baskın çıkmaktadır. İnsanlar toplu halde neden burada olduklarını ve kim olduklarını hatırlamaya başladılar.

Ancak uyanırsak yaşamımızın amacını hatırlayabiliriz. İşte bu durumda İlahi Plan?ın uygulaması ile ilgili olarak ihtiyacımız olan her şey bize yüksek benliğimiz tarafından aktarılır. Yüreğimizin sesini duyarız ve ?İşte? deriz ?O AN geldi?. Bu ANın şimdiye kadar beklediğimiz an olduğunu anlar ve dünyaya bedenli olarak gelmeden önce kendimizi ve insanlığı bu kutsal gezegende mükemmel Yeni Dünyaya taşıyacak olan gönülden yapmayı kabul edip geldiğimizi hatırlarız.

Şimdiye kadar gözlemlediğim kadarı ile, iç sesimize rağmen Işık İşçisi kelimesini duyan herkez bu kelimenin onlardan başka birlerini kastediyor olduğumuzu sanmasıdır. Onlar ışık işçisinin çok özel biri olduğunu; mesela kendilerinden insanlık için ışığı çekmekte daha usta olduklarını sanmaktalar. Bu çoğu zaman insanları harekete geçmekten alıkoyar ve onların yüreklerinin sesini duymalarına engel olur. .

Bu hayırlı dönemde her bir birey Işık İşçisi olamaya kadirdir. BİL Kİ şu an tesadüf olarak değil, ilgi alanının seni mıknatıs gibi çekmesi nedeni ile bu satırları okuyorsun. Çünkü sen de bir Işık İşçisisin!?..Lütfen bu bilgiyi yüreğinden hissetmeye çalış ve yüksek benliğine İlahi Plan?ın gözler önüne serildiği bu kritik dönemde yapman gereken görevini sana söylemesi için çağrıda bulun.

İçinde bulunduğumuzu BU ANIN SANA İHTİYACI VAR.

Kesin olarak şunu bilmenizi isterim ki İlahi Plan şu an yaşamakta olduğumuz global ekonomik çöküşün teknik temizlik için olduğunu bildirmektedir. Yıllardan beri finansal sistem manipülasyon, kontrol veya üstünlük kazanmak için insanları kötüye kullandı. Şimdi Tanrı?nın sonsuz sınırsız bolluk ve bereketi dünya toprağına temel attığından beri bu mükemmel duruma uymayan tüm olguların dünyadan temizlenmesi için yüzeye çıktığını ve negatif olguların bu şekilde temizlenerek ışığa dönüştüğüne tanık oluyoruz.

Şu an dünyada gözlerimizin önünde çökmeye başlayan eski ekonomik sistemlere tutunmak isteyen güçlü insanlar hala mevcut. Bu eski model; hırs, bencillik, yolsuzluk ve gücün kötüye kullanılması demektir. Bu davranış modelleri Yeni Dünyanın 5. boyuttaki frekansı tarafından taşınamaz. Birçok kişi uyandı, ve bu inanılmaz bilinç gücü ile Tanrılar dünyayı yükseltmek için harekete geçtiler. Allah şükür ki aynı zamanda olup bitenin farkında olan insanlar da var. Bu aydınlanmış ruhlar yücelerle birlikte yeni finansal sistemin yapılanmasında birlikte çalışıyorlar. Bu sistem bütünün hayrı için olan olguları yani; temelde dürüstlük, cömertlik, doğruluk ilkelerini benimser.

Bu çağrı; acı ve keder ile özdeştirdiğimiz çökmekte olan eski dünyanın finansal sisteminin çok çabuk bire şekilde temizlenerek dönüştürülmesi için ışık işçilerini harekete geçirmek içindir. BİRLİk çalışmaları ile bu temizliği dışardan göründüğünden çok kısa bir süre içinde tamamlayabiliriz. Birçok uzman dünyanın temizliğinin yıllarca süreceğini söylüyor. Ancak, Yerin Göğün Hakimleri ışık işçilerinin BİRLİK çalışmaları ile bu sürenin göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede gerçekleşeceğini net olarak bildirmekteler.

Sevgililer, bu başarıyı gerçekleştirme anı geldi. O an şimdi?

İlahi Planın bu boyuttaki çalışması tamamlandıktan sonra mükemmel Yeni Dünya yüreklerden ve bilincimizden dışarı çıkarak fiziksel planda hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşecek. Bu olay Tanrılardan gelen bolluk ve bereket ışığı ile insanlığın hakkı olan Cennet Dünyaya kavuşmasıdır.

Yüreğinizin sesini dinleyin. Yüksek benliğiniz sizi hatasız bir biçimde yönlendirecektir. Görevinizi anlayacaksınız. Ve bu zor zamanlarda dünyaya nasıl ışık katacağınız size bildirilecek. Yüreğinizin sesine cevap verirseniz eğer her biriniz birer Tanrı olarak görev taşıyacak ve bu olumsuz süreçteki görevinizi tamamlayarak Cennet bir Dünya yaratacaksınız.


Çeviren: Bahar Umurtak

Orijinal metin: Patricia Diane Cota-Robles
THIS IS OUR MOMENT!
http://eraofpeace.org
Special Edition

THIS IS OUR MOMENT!
by Patricia Diane Cota-Robles
http://eraofpeace.org
In the deepest recesses of our hearts, we have always known that this time would come. World religions and prophecies throughout the Ages have all talked about these "end times." What Humanity is experiencing now has been referred to time and again in various ancient scriptures as the "time of screaming and the gnashing of teeth." Despite that ominous description, ALL of us volunteered to be here during this purging process.

The question is, why would we subject ourselves to such pain and suffering? Why would we agree to be in physical embodiment during the most challenging time in the evolution of this planet? Well, the answer is clear. We volunteered to be on Earth at this time because we were shown the bigger picture.

In that revelation, we saw the end result of our endeavors in this lifetime. We saw what life will be like on this planet after the obsolete behavior patterns of Humanity's fallen consciousness are purged and all of our human miscreations are transmuted back into Light. With that sacred knowledge, we knew through every fiber of our Beings that no matter what we had to endure in this process, it was going to be worth every bit of it.

We were shown the New Earth in all of her splendor. We witnessed Humanity living with the full knowledge of the Oneness of all Life. On this New Earth, every soul recognizes and reveres the Divinity within every other soul and in every particle of Life. People work together to find viable solutions that reflect the highest good for all concerned in every situation. Win-win experiences are achieved in every line of endeavor. The New Earth transcends all of the maladies now existing on this planet. Exquisite joy, love, abundance, health, happiness, peace, wisdom, enlightenment, and every other aspect of our Father-Mother God are the order of the day on the New Earth.

This is not, however, the only reason we made the sacrifice to embody on Earth during this unprecedented moment. Through our I AM Presence, we were well aware of the Universal Laws governing the evolution of the Sons and Daughters of God. We knew that in order for something to manifest in the physical plane, it must be invoked or asked for through the free will choice of someone existing in the physical plane.

With this inner knowing, we clearly understood that in order for us to transform the Earth and all her Life into the infinite perfection of the New Earth, we must be abiding in the physical plane. This is what is meant by the words, "God needs a body."

No matter how much our Father-Mother God and the Company of Heaven want to help us lift out of the horrific situations we have created, they will not interfere with our free will. But once we lift our heads above the mud puddle of our human miscreations and ask for Divine Intervention, the floodgates of Heaven open in response to our heartfelt pleas.

In order for the Sons and Daughters of God to transmute the human miscreations we have deliberately or inadvertently created during our Earthly sojourns, we must invoke the Light of God and project that Light through the Divinity in our hearts into whatever it is we are striving to transmute.

Our Father-Mother God revealed to us the miracles we would be able to accomplish by embodying on Earth and joining forces with other Lightworkers. We were shown that the unified efforts of embodied Lightworkers and the Company of Heaven have the ability to move Heaven and Earth. Together we can greatly accelerate the transmutation of the surfacing negativity. With this clarity, we understood without reservation that we are capable of assisting Humanity and all Life on this planet through the tumultuous end times in a matter of months, not years.

With this knowing, each of us willingly responded to the heart call of our I AM Presence and selflessly volunteered to embody on Earth. The Divine Intent of our mission is to assist in quickly transmuting Humanity's miscreations and to invoke the Light of God in order to expand the patterns of perfection for the New Earth in the physical plane.

We are One with all Life. This means that every particle of Life on Earth is interdependent, interrelated, and interconnected. What affects one part of Life affects all Life. "As I AM lifted up, ALL Life is lifted up with me." The fact that we are One allows each of us to serve as a surrogate on behalf of every man, woman, and child on this planet. We truly are our brother and sister's keepers.

Whenever there is such a monumental demonstration of selfless Divine Love by the Sons and Daughters of God, our God Parents balance our efforts with additional grants of Light. In this case, a Cosmic Dispensation was granted to the Company of Heaven giving permission for the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth to come through the veil to meet us halfway. As a result of this gift of Divine Grace, we are now receiving more assistance from On High than has ever been granted to the Children of God in the whole of Creation.

We are in the midst of the most intensified cleansing Humanity has ever experienced. This event is catapulting us forward in the Light, and people everywhere are beginning to awaken. Their I AM Presence is taking dominion of their thoughts, words, actions, and feelings. People, en masse, are starting to remember who they are and why they are here.

When our awakening occurs, we remember our purpose and reason for being. Then our I AM Presence magnetizes to us information and whatever else we need to help us fulfill our part of the unfolding Divine Plan. We listen to the inner promptings of our heart, and we realize that this is our moment. We understand that this moment is the culmination of everything we have been preparing for, everything we agreed to accomplish for ourselves and Humanity prior to this embodiment, everything we agreed to do to assist this blessed planet and ALL her Life into the patterns of perfection for the New Earth.

My experience has been that even with this inner knowing, awakening people often hear the word Lightworker and feel that term is referring to someone else. They believe that a Lightworker must be someone special, someone who is far more adept then they are at invoking the Light of God on behalf of Humanity. Many times this misunderstanding prevents people from taking the action they are capable of taking and from trusting themselves enough to do what their heart is encouraging them to do.

During this auspicious moment on Earth, every person on the planet is capable of being a Lightworker. KNOW that it is not by chance that your I AM Presence has magnetized this information into your sphere of awareness. You are reading these words because YOU are a Lightworker! Please take this information into your heart-of-hearts, and ask your I AM Presence what your part is in this vitally important facet of the unfolding Divine Plan.

The Need of the Hour

The Company of Heaven has assured us that the meltdown that is occurring in the global economy is a necessary part of Humanity's cleansing process. For aeons of time, our monetary system has been used to manipulate, control, dominate, and abuse the peoples of the world. Now that the archetypes for God's Infinite Abundance and Eternal Peace have been anchored in the physical plane, everything that conflicts with those patterns of perfection is being pushed to the surface to be healed and transmuted into Light.

There are people in positions of power around the planet who are scrambling to try and hold on to the old monetary system, which is crumbling before our very eyes. This obsolete paradigm was based in greed, selfishness, corruption, and the abuse of power. These behavior patterns cannot and will not be sustained within the 5th-Dimensional frequencies of the New Earth. Too many people have awakened, and as a result of this monumental shift of consciousness, the Light of God has reclaimed this Earth.

Fortunately, there are also people in positions of power who are very aware of what is taking place. These enlightened souls are cocreating a new monetary system. This system will be based in integrity, generosity, fairness, compassion, and the highest good for all concerned. It will rise out of the ashes of our obsolete monetary system like a mighty Phoenix.

In order for the pain and suffering involved with the collapse of the old monetary system to be cleared and transmuted as quickly as possible, Lightworkers are being called into action. Our unified efforts will allow this purging process to be accomplished much sooner than seems possible from outer appearances. Many experts believe the painful effects of the present purging of our global economy will take years to overcome. But the Company of Heaven has assured us that the unified efforts of the Lightworkers can complete this process "in the twinkling of an eye."

Beloved Ones, accomplishing this mighty feat
is the greatest need of the hour.

Once this facet of the Divine Plan is complete, the patterns of perfection for the New Earth will easily expand through the hearts and minds of all Humanity. This will enable our Divine Birthright to be restored. That Birthright is the perpetual flow of God's Infinite Abundance and Eternal Peace.

A Divine Plan has been set in motion to accomplish this vitally important mission. The Company of Heaven is invoking Lightworkers around the world to come together both physically and in consciousness to fulfill this plan. If you are reading these words, your I AM Presence is revealing that you have a part to play in this unfolding Divine Plan.

Listen to your heart. Your I AM Presence will guide you unerringly. Your part of the plan will be revealed to you. You will know in your heart-of-hearts how you can best add to the Light of the world during these end times. When you respond to your heart's call, you will be God in Action, and you will fulfill your part of the plan by quickly transmuting the surfacing negativity.

The Divine Plan

In order to accomplish this facet of the Divine Plan, our Father-Mother God and the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth are sending forth a Clarion Call to all embodied Lightworkers. We are being asked to gather within the portal of the most powerful 5th-Dimensional frequencies of healing and transmutation on Earth. This Portal of Light in Tucson, Arizona, is the location on the planet where the Flame of Healing Through the Power of Infinite Transmutation is projected from the core of Creation into the center of the Earth. From the heart of Mother Earth, this Sacred Fire expands through the Crystal Grid System to bless all Life.

The Flame of Healing Through the Power of Infinite Transmutation is a resplendent emerald green flame with a violet radiance. It is the most powerful frequency of healing and transmutation on Earth, and it is the instrument through which Humanity's surfacing miscreations will be transmuted into Light at a greatly accelerated pace.

The Company of Heaven is asking Lightworkers from all over the world to gather within this Portal of Light to unite our Heart Flames. Together we will form a mighty transformer through which the Light of God will flow to accomplish the most powerful healing and transmuting of Humanity's miscreation ever to manifest in the history of time.

It is critical that Lightworkers from around the world be physically present in order to form this transformer. All of the Lightworkers who have been prepared to serve in this wondrous way on behalf of Humanity and all Life on this sweet Earth will know who they are through the inner promptings of their heart. Listen to your heart, and Trust your inner guidance. Your Light is urgently needed.

In addition to those inspired to be physically present, there will be Lightworkers who will join in consciousness from points of Light around the world. These Lightworkers will project the Light flowing through their Heart Flames into the Portal of Light where the Lightworkers are physically gathered; thus our unified efforts will expand a thousand times a thousandfold.

Every Lightworker will be in his or her right and perfect place. No facet of this Divine Plan is any more important than another. What is important, is that we respond to whatever our I AM Presence is guiding us to do. We must Trust and KNOW that if we are being guided to be physically present within the Portal of Healing Through the Power of Infinite Transmutation, then our I AM Presence and the Company of Heaven will assist us in paving the way. This is true whether we need assistance with time, energy or money to accomplish this facet of our Divine Mission.

The vehicle that will be used for this gathering of Lightworkers is the 23rd Annual World Congress on Illumination. This event will take place August 15-20, 2009, during the 22nd anniversary of Harmonic Convergence. We will gather at the beautiful Loews Ventana Canyon Resort in Tucson, Arizona. This exquisite resort exists within the heart of the Portal of Healing Through the Power of Infinite Transmutation. All of the information you will need to participate in this unprecedented opportunity is posted on this link: http://eraofpeace.org/world-congress.php

Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

Website: http://eraofpeace.org

Views: 59

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by Tülay Mutlu on March 11, 2009 at 8:46am
Sevgili elif elizabeth, birer ışık işçisi olduğumuzu kabul edip, dünyanın bir an evvel iyileşmesi için çalışmalıyız. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Teşekkür ve sevgiler. Tülay Mutlu

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service