Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

Could the future already be written? This mammoth series spans human experience to illuminate this question. Common wisdom has it we prepare for our future by understanding our past. But did the ancient prophets already know the future? Are we living in the world they predicted? In this enlightening and often unsettling series, the viewer revisits the prophecies and divinations of the Ancients and traces them to the modern events they may have been predicting. Beyond great leaders and pivotal battles, our history contains a trove of information and insight, tradition and warning. From the Tibetan Book of the Dead to a 20th Century Nostradamus, from the secrets of the Templars to the real fiend behind the Frankenstein story, these programs address some of these persistent curiosities from the Ages.

Views: 104

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by David Dogan Beyo on May 2, 2010 at 7:43pm
GEZEGENSEL ETKİLER: Doğan her İnsan için geçerlimidir?

Kesinlikle."Yerküre Güçleri" harekete geçirildiği andan itibaren, "Gezegensel Güçler" en küçük zerreyi de kapsayacak şekilde onun her parçasını yönetmektedir.İnsanın gelişiminde belirleyici olan ve "İrade Gücü" nden bağımsız olarak gerçekleşen bu etkiler bireysel bi...r özellik taşır.Bunlar, Yaratanın verdiği bir nefestir.Kişi bir Evrenden diğerine doğru "Varoluş Süreci" ni tamamlarken, zaman içinde bu etkiler de kendisini göstermeye başlar.

Gelişim sürecinin bir parçası olarak, bazı koşullar altında, İnsanların "Güneş Sistemi" nde bulunan diğer Gezegenlere "Sürgün" gittiğini görürüz.Küçük bir parçası olduğumuz bu Evrende, sonsuz Yaratanla buluşmaya hazır oluncaya değin, onlar tekrar tekrar bu Gezegenlere dönmek zorunda kalacaklardır.

Bu koşullara uyum sağlamak ve Yaratanın bir parçası olmak tıpkı "Yaratılışın Parçası" olan her birey gibi, bu "Gezegenlerde" yaşamak bir zorunluluktur.Her bireyin hissettiği "Gezegensel Etkiler" böyle oluşur.Bu "Etkiler" i almak zorundasınız.Yine de her aşamanın yaşanması gerekmeyebilir.İnsan, Ete Kemiğe bürünmüş olarak şimdi yalnızca "Yeryüzünde" yaşıyor."Diğer Gezegenler" ise, bireysel gelişime hazırlık amacıyla, "Uygun" (bir) biçimde (Yaratıcı Güçlerce, daha farklı bir yaşam için) yapılandırılmıştır..."

Edgar Cayce
Ünlü Bir Medyumdan Astrolojik Açıklamalar

Farkındalığın "Aydınlık" ışığında sevgi, huzur ve uyumla...
Süleyman Kaya,
Comment by David Dogan Beyo on April 29, 2010 at 2:31pm
"Her Ruh kusursuzluğa ulaşıncaya değin "Yeniden Doğma" ya devam edecekmidir, Bu süreç içinde bazı Ruhların kaybolması mümkünmüdür?"

"Eğer Tanrı, Tanrılığını biliyorsa kendini yitirebilirmi? Tanrı, "Evrensel Ruhun ve Bilincin" içinde sürüklenip kayıplara karışabilirmi? Ruh yitip gidemez, yitirilen (sadece) ondan ayrılan ...bireyselliğidir.Ruh, tam anlamıyla bir "Varlık" oluncaya, ya da Tanrıya dönünceye değin "Yeniden Doğuş", ya da "Yaşam" olanakları son bulmaz"

"Ruh kendini geliştiremezse ne olur?"

"Yeniden Doğuş" bu nedenle vardır.İnsan bu nedenle yeniden doğar.Böylece bir olanak daha elde edilmiş olur.İnsan, onu Yaratan gücü inkar etmeyi (daha) ne kadar sürdürebilirki?"

Edgar Cayce
Ünlü Bir Medyumdan Astrolojik Açıklamalar
Comment by David Dogan Beyo on April 2, 2010 at 6:15pm
"...Bir yaşama başlarken Ruhun amacı, "Arzu" diye nitelendirilen "Maddi ve Zihinsel Keyif Araçları" nı kullanmaktan ibaret olamaz.Ama bireysel düzeyde bunlar, "Yaratıcı Enerji" nin ya da "Tanrı" nın ifade edilmesi anlamına gelen yapıcı etkileri ortaya çıkarıyorsa, bir "Ruh", bir "Varlık" kendini "Maddi Alemde" bu yolla ifade etmek istiyorsa, bu "Yaşam Biçimi" de fazlasıyla "Kutsanır".

"Yaratıcı Güçler" ya da herkesin içinde var olan "Kutsal Öz", eğer bu etkilerin ifade edilmesi için başkalarının yaşamında anlam kazandıran bir "Yanıt" olamıyorsa , bu kimsenin (kişinin, bireyin) yaşantısı fazla anlamlı olamaz.Çünki süregiden bu yaşam, er ya da geç İnsanı usandıracaktır.Bu nedenle, "Ruhsal kimliğinden" ve onun anlamından kaynaklanan "Güdüler" le "Yön" bulan ya da bunlarla beslenen bir anlayışla ve "Yapıcı" bir tarz ve yolda, başkalarının yaşam ve deneyimine ilgi gösterilirse, bunu hiç yapmamış olanların bilemeyeceği ölçüde "Huzur" duyulur ve "Uyum" sağlanır."

Edgar Cayce

© 2019   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service